อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ ใช้งบประมาณ กว่า 2.5 ล้านบาท ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ผลิตกระแสไฟฟ้า บนเกาะห้อง เพื่อยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสะอาด และ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงปั่นไฟ

เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ คณะอาจารย์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน Solar Cell Hybrid มาติดตั้ง ที่ทำการหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะห้อง ตำบลเขาทอง อำเภอเมืองกระบี่ ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด เพื่อทดแทนระบบไฟฟ้าที่ผลิตจากการปั่นไฟโดยใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง สำหรับ ใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง สูบน้ำไปยังห้องน้ำ ให้บริการนักท่องเที่ยว และ เจ้าหน้าที่ ที่เข้าประจำอยู่กว่า 30 นาย

นาย วีระศักดิ์ ศรีสัจจัง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าว เป็นการร่วมมือกัน ระหว่าง อุทยานแห่งชาติธารโบกขรณี กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โดยใช้งบประมาณเงินรายได้ เพื่อบำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ ประเภท ค ประจำปี 2560 จำนวน 2 ล้าน 5 แสนบาท ในการนำ เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์แบบผสมผสาน หรือ Solar Cell Hybrid มีกำลังผลิตไฟฟ้าได้ 20 กิโลวัตต์

เพื่อเป็นแหล่งพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ในการบริการนักท่องเที่ยวด้านต่างๆ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ตามยุทธศาสตร์การปฏิรูปอุทยานแห่งชาติ 20 ปี ยกระดับเป็นแหล่งท่องเที่ยวสะอาด และ ลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการปั่นไฟ ขับเคลื่อนสู่อุทยานแห่งชาติ 4.0 ในอนาคต ต่อไป

จ.กระบี่ ใช้งบกว่า 2.5 ล้านบาท ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ผลิตกระแสไฟฟ้าบนเกาะห้อง