ชาวจังหวัดพังงาจัดพิธีกวนข้าวมธุปายาส เนื่องในวันมาฆบูชา

ประชาชนชาวทับปุด และพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วม พิธีกวนข้าวมธุปายาส หรือ กวนข้าวทิพย์ ที่ภายในวัดบางเหรียง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยพิธีจะให้หญิงสาวพรหมจรรย์ เป็นผู้เริ่มกวนข้าวมธุปายาส ข้าว เพื่อเฉลิมฉลองวันมาฆบูชา ในวันที่ 1 มีนาคมนี้ เพื่อระลึกถึง นางสุชาดา ที่ได้กวนข้าวทิพย์ ถวายแด่พระพุทธเจ้า ก่อนที่จะตรัสรู้ 1 วัน ซึ่งถือว่ามีอานิสงฆ์มาก และเป็นสิริมงคลแด่ผู้ทำและผู้บริโภค

นอกจากนี้ทางวัดบางเหรียง เตรียมจัดงานแห่ผ้าห่มขึ้นพระธาตุ ต้อนรับวันมาฆบูชา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 1 มีนาคมนี้ด้วย

ขณะที่จังหวัดสงขลา มีพิธีแห่เทพเจ้าสะเดาะเคราะห์ประจำปีไปตามถนนทั่วเมืองหาดใหญ่ โดยชาวบ้านได้จัดโต๊ะหมู่บูชาต้อนรับองค์เทพเจ้า มีการจุดปะทัดดังกึกก้องไปทั่วทั้งเมือง เพื่อสร้างความสิริมงคล ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย และสร้างสีสัน ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองหาดใหญ่ โดยงานนี้มีประชาชน และนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและสิงคโปร์ที่มาร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เป็นจำนวนมาก

ชาวทัดปุด จ.พังงา กวนข้าวมธุปายาส ในวันมาฆบูชา