ศาลรัฐธรรมนูญ อนุญาต "ก้าวไกล" ขอขยายเวลานัดชี้แจงข้อกล่าวหาคดียุบพรรค ออกไป 15 วัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เปิดเผยเอกสารผลการพิจารณาการประชุมปรึกษาคดีที่สำคัญของ ศาลรัฐธรรมนูญ ตามคำร้องที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาวินิจฉัยเพื่อมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกล

โดยพรรคก้าวไกล (ผู้ถูกร้อง) ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญออกไป 30 วัน ทางศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ขยายระยะเวลาออกไปอีก 15 นับแต่วันที่ 18 เม.ย. ซึ่งจะครบกำหนดยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันที่ 3 พ.ค.2567