ชาวอําเภอรัตนบุรี พากัน ลุ้นเลขหางประทัดยักษ์ พิธีบวงสรวง เจ้าพ่อศรีนครเตาท้าวเธอ หลังมีการจุดถวาย ถึง 2 ชุดด้วยกัน

นายตวงอัฐ บุตรวิชา นายอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ พร้อมด้วย ตัวแทนส่วนราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน เขตตําบลรัตนบุรี ได้นําเครื่องเซ่นไหว้ มาประกอบพิธี บวงสรวง รูปปั่นองค์เจ้าพ่อศรีนคร เตาท้าวเธอ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ พร้อมมีนางรำ สวมชุดพื้นเมือง มารำถวาย

ก่อนจะเปิดงานของดี อําเภอรัตนบุรีและงานกาชาด ครั้งที่ 2 ประจําปี พ.ศ.2567 ซึ่งทางอําเภอรัตนบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตําบล ทั้ง 12 ตําบล ได้จัดขึ้นจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์

และ ไฮไลต์ ที่หลายคนเฝ้าคอย ก็คือ เลขเด็ดจากหางประทัด ที่จุดบวงสรวงในครั้งนี้ จํานวน 2 ชุด เหล่าคอหวย ก็พากันเข้าไปส่อง ไปถ่ายรูป ใครชอบเลขไหน ยังไง ก็เลือกเสี่ยงโชคได้ตามใจชอบ