คลื่นศรัทธา ถือศีลกินผัก บรรดาม้าทรง ประชาชนนับพันนุ่งขาว ลุยไฟไม่สะทกสะท้าน เดินกึ่งวิ่งด้วยเท้าเปล่าทีละคนจนครบ และให้บรรดาลูกศิษย์ผู้ร่วมถือศีลกินผักได้พิสูจน์บริสุทธิ์ท่ามกลางกองไฟแดงครุกกรุ่น

เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลาประมาณ 22.45 น. บรรยากาศภายในงานสืบสานศรัทธาตำนานกินเจเมืองตรัง 2566 ครั้งที่ 1 ที่ตลาดชินตา เขตเทศบาลนครตรัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง มีการประกอบพิธีโก้ยโห้ยหรือพิธีลุยไฟ พิธีการศักดิ์สิทธิ์พิธีหนึ่งในประเพณีถือศีลกินผัก (เจ) เชื่อกันว่ากองไฟถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เหมือนกับการแสดงอิทธิฤทธิ์ที่บังคับไฟไม่ให้ร้อน ชาวตรังเรียกว่าไฟทิพย์ใช้ชำระความสกปรกของร่างกายให้บริสุทธิ์ทันทีที่ถึงเวลาบรรดาม้าทรงจากศาลเจ้าต่าง ๆ เริ่มประทับทรงที่ลานพิธี ซึ่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายพิธีกรรมได้ทำการก่อกองไฟไว้แดงครุกรุ่น จากนั้นบรรดาม้าทรงต่างเริ่มพิธีการด้วยการเดินกึ่งวิ่งด้วยเท้าเปล่าทีละคนจนครบ และให้บรรดาลูกศิษย์ผู้ร่วมถือศีลกินผัก ได้พิสูจน์บริสุทธิ์ ด้วยการวิ่งผ่านกองไฟ มีประชาชนผู้ถือศีลกินเจนุ่งชุดขาวร่วมในพิธีนับพันคน

สำหรับการประกอบพิธีลุยไฟดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีม้าทรง หรือลูกศิษย์ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงในการทำพิธีลุยไฟในครั้งนี้จากนั้นบรรดาม้าทรง องค์ศักดิ์สิทธิ์ได้ร่วมกันปิดกองไฟเป็นอันเสร็จพิธี