พนังกั้นแม่น้ำชีขาด น้ำทะลักท่วมวัด-บ้านเรือน ชาวบ้านเร่งขนย้ายสัตว์-สิ่งของขึ้นที่สูง

วันที่ 4 ต.ค. 66 ผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำชีที่ไหลผ่านจังหวัดชัยภูมิ ยังไม่มีทีท่าว่าจะลดลง ทำให้สองฝั่งยังคงมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่พื้นที่ อ.จัตุรัส อ.บ้านเขว้า อ.เมือง และ อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ มวลน้ำมหาศาลในแม่น้ำชี ได้ไหลเอ่อล้น 2 ฝั่ง แม่น้ำชีไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรมากยิ่งขึ้น ตามหมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรที่อยู่ติดกับลำน้ำชี มีระดับท่วมสูงขึ้น รวมถึงในหลายหมู่บ้านในเขตตำบลกะฮาด อำเภอเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ทั้งหมู่บ้านท่าหว้า บ้านหนองฉิม ตำบลกะฮาด อำเนินสง่า จังหวัดชัยภูมิ ได้ถูกน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร เส้นทางเข้าหมู่บ้าน รถไม่สามารถสัญจรไปมาได้ ต้องใช้เรือท้องแบนเป็นพาหนะเข้าออกหมู่บ้าน

ขณะที่เกษตกรหรือชาวบ้านเลี้ยงสัตว์ต้องนำวัวขึ้นเลี้ยงตาม 2 ข้างถนน มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ในเขต ต.กะฮาด อ.เนินสง่า ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนติดกับแม่น้ำชี มีการอพยพ ขนย้ายสัตว์เลี้ยง โค กระบือ ไปอยู่พื้นที่สูงในที่ปลอดภัยในขณะนี้แล้วจำนวนมาก รวมถึงนายเสด็จ แช่มช้อย อายุ 60 ปี ชาวบ้านไร่ลำชี หมู่ 3 ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ ได้มีการอพยพขนย้ายสัตว์เลี้ยงไก่10ตัว ควาย 6 ตัว หนีน้ำท่วม มาขอใช้พื้นที่ของเพื่อนบ้านบริเวณพื้นที่สูงน้ำท่วมไม่ถึง มาอยู่ที่บ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ซึ่งคาดว่าจะเลี้ยงทั้งไก่ ควายของครอบครัวอยู่บริเวณนี้ประมาณ 1 เดือน หรืออยู่ไปจนกว่าน้ำจะลดลงเข้าสู่ภาวะปกติ จึงจะนำสัตว์เลี้ยงทั้งไก่ ควาย กลับบ้านของตนเอง ในพื้นที่บ้านไร่ลำชี ต.กะฮาด อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

ขณะที่มวลน้ำมหาศาลในแม่น้ำชีไหลผ่านพื้นที่ตำบลบ้านค่าย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ มีระดับสูงขึ้นส่งผลให้พนังกั้นน้ำชีแตกพังเสียหายไปหลายจุด ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำชีไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรนาข้าวในพื้นที่ ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ มวลน้ำได้ไหลทะลักท่วมสูงขึ้นในพื้นที่บ้านเสี้ยวน้อย วัดบ้านเสี้ยวน้อย ต.บ้านค่าย อ.เมืองชัยภูมิ มีบ้านเรือนของราษฎรในหมู่บ้านเสี้ยวน้อยที่มีอยู่กว่า 140 หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อน น้ำท่วมถนนเส้นทางเข้าวัดกว่า 1 เมตร รถทุกชนิดเข้าออกไม่ได้ วัดบ้านเสี้ยวน้อยถูกตัดขาดจากโลกภายนอก ได้มีการตั้งเต็นท์อำนวยการคอยช่วยเหลือราษฎรที่ถูกน้ำท่วมอยู่บริเวณถนนปากทางเข้าหมู่บ้านเสี้ยวน้อย เป็นวันที่ 2 ชาวบ้านต้องหุงข้าว ประกอบอาหารไปถวายพระ สามเณรภายในวัด ได้มีภัตตาหารฉันเช้า และภัตตาหารฉันเพล มีบ้านเรือนของชาวบ้านที่ตั้งอยู่รอบวัดเสี้ยวน้อย ที่ถูกน้ำท่วมพื้นที่รอบตัวบ้านเข้าออกไม่ได้กว่า 30 หลังคาเรือน

ซึ่งมวลน้ำชีที่แตกมาจากจุดเดิมที่เคยแตกเมื่อปี 2565 และยังพบพนังกั้นลำน้ำชี และมีจุดลำน้ำชีแตกอีกหลายจุด เกิดน้ำไหลทะลักเข้าพื้นที่การเกษตร ทุ่งนา ข้าวกว่า 2,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้ยังคงมีมวลน้ำมหาศาล จากแม่น้ำชี พื้นที่ อ.เมืองชัยภูมิ ยังเพิ่มปริมาณสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งมวลน้ำในแม่น้ำชีไหลผ่าน จะไหลผ่านในเขตอำเภอเมืองรอบนอกเขตเทศบาลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว และเขต ต.กะฮาด อ.เนินสง่า ชาวบ้านที่ตั้งบ้านเรือนติดกับแม่น้ำชี ให้เตรียมรับน้ำล้นตลิ่งไหลบ่าเข้าท่วมบ้านเรือนสร้างความเสียหายได้ จึงขอให้ประชาชนได้เฝ้าติดตามการแจ้งข่าวสารจากทางจังหวัดหรือหอกระจายข่าวจากทางหมู่บ้านเพื่อเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดอีกด้วยต่อไป