ชลประทานยโสธร ตรวจสอบพนังลำเซบายขาดเป็นระยะทางยาว ยันไม่กระทบชาวบ้าน ช่วยน้ำท่วมทุ่งตอนเหนือลดต่ำลง จะเร่งซ่อมแซมหลังน้ำลด

ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ยโสธร และตรวจสอบพนังกั้นน้ำลำเซบายที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนขาดเป็นระยะทางยาว เพื่อวางแผนในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และเตรียมที่จะซ่อมแซมหลังน้ำลดอย่างเร่งด่วน

นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ 7 อุบลราชธานี ได้ลงพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในลุ่มน้ำลำเซบายพร้อมทั้ง ได้ตรวจสอบและประเมินสถานการณ์ที่บริเวณพนังกั้นน้ำลำเซบายบ้านปักแฮด ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งถูกกระแสน้ำกัดเซาะจนพนังขาดเป็นระยะทางยาวกว่า 20 เมตร เมื่อ 2 วันที่แล้ว ซึ่งจากการตรวจสอบบริเวณพนังกั้นน้ำสำเซบายแห่งนี้ตลอดแนว นอกจากที่ถูกกระแสน้ำกัดเซาะพนังจนขาดเป็นระยะทางยาวแล้ว ยังพบว่ามีปริมาณน้ำเอ่อล้นพนังและไหลบ่าท่วมพนังกั้นน้ำตลอดแนวเป็นระยะทางยาวกว่า 400 เมตร เนื่องจากบริเวณโดยรอบถูกน้ำท่วมสูงเป็นบริเวณกว้าง และกระแสน้ำยังไหลเชี่ยวแรงจนไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้

นายจักริน ประเสริฐสุวรรณ กล่าวว่า พนังกั้นน้ำลำเซบายจุดที่ขาดนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ชุมชนหรือหมู่บ้านแต่อย่างใด เนื่องจากเป็นปริมาณน้ำที่ท่วมในพื้นที่ทุ่งนา ซึ่งมีปริมาณน้ำจำนวนมากจนกัดเซาะพนังกั้นน้ำลำเซบายแห่งนี้จนขาด แล้วปริมาณน้ำในทุ่งก็จะไหลกลับลงไปในลำเซบายจึงไม่มีผลใดๆ ต่อชาวบ้านหรือชุมชน และยังส่งผลดีอีกที่จะช่วยระบายน้ำที่ท่วมทุ่งทางตอนเหนือขึ้นไป ทั้งเขตยโสธรและอำนาจเจริญได้ลดต่ำลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งจากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่แล้วว่า ไม่ต้องการให้อุดหรือปิดจุดที่พนังขาด เพราะถ้าอุดในขณะนี้ก็จะทำให้ปริมาณน้ำที่ท่วมอยู่สูงขึ้น และอาจจะกระทบกับหมู่บ้านได้จึงจำเป็นต้องปล่อยไปก่อน และหลังจากน้ำลดลงทางชลประทานก็จะได้เร่งเข้าไปซ่อมแซมจุดที่ขาดให้แล้วเสร็จอย่างเร่งด่วนต่อไป