"กำนันนก" อยู่ในการควบคุมตัวของกรมราชทัณฑ์ เรียบร้อยแล้ว โดยถูกส่งไปที่ "เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ โดยมีอาการเครียด แต่ปรับตัวได้

กรมราชทัฑณ์ โดย นายสิทธิ สุธีวงศ์ รองอธิบดีรมราชทัณฑ์และโฆษกประจำกรมราชทัณฑ์ ออกเอกสารชี้แจงว่า ราชทัณฑ์ ได้รับตัวกำนันนก เมื่อวันที่ 9 กันยายน เวลา 15.30 จากศาลอาญารัชดาและเข้าสู่กระบวนการแรกรับตามมาตรฐานการปฏิบัติของเรือนจำ

โดยกำนันนกแจ้งว่า มีโรคประจำตัว เป็นความดันโลหิตสูง มีน้ำหนักตัวมาก ภายนอกมีอาการเครียด มีความกังวลอย่างเห็นได้ชัด แต่หลังจากส่งตัวเข้าแดนกักโรค กำนันนกและผู้ต้องขังที่เป็นเพื่อนร่วมห้อง รวม 4 คน สามารถนอนหลับและทานอาหารได้ เช้าวันนี้ เวลา 05.30 น. วันนี้ กำนันนกและเพื่อน ตื่นมาสวดมนต์ ไหว้พระทานอาหารเช้าที่เตรียมไว้ให้ โดยเป็น ข้าวสวยและแกงจืดหมูใส่ผัก

 

 

หลังรับประทานอาหารได้นอนพักผ่อนและพูดคุยกับเพื่อนผู้ต้องขังได้ตามปกติ หลังจากนี้ จะผ่านการคัดกรองโรค ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และกักตัวอยู่ในสถานที่กักกันโรคของแดนแรกรับเป็นระยะเวลา 5 วัน ก่อนจะส่งไปที่ห้องกันชน เพื่อดูอาการอีก 5 วัน หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 จะเข้าสู่กระบวนการต่อไป คือการพิจารณาของคณะกรรมการจำแนกลักษณะผู้ต้องขังที่ต้องสัมภาษณ์ ดูประวัติเป็นรายบุคคลว่าจะส่งตัวไปควบคุมที่แดนใดต่อไป

นายสิทธิฯ ระบุว่า เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีจิตแพทย์เข้าตรวจ เป็นประจำทุกสัปดาห์ ตลอดจนมีนักจิตวิทยาคลินิกปฏิบัติหน้าที่คอยดูแลด้านสุขภาพจิตโดยเป็นไปตามกระบวนการต่างๆของกรมราชทัณฑ์ ซึ่งมีการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังภายใต้กรอบของกฎหมายและมาตรฐานการดูแลควบคุมผู้ต้องชังตามหลักสิทธิมนุษยชน