ป.ป.ช.เปิดบัญชีทรัพย์สิน ชาดา ไทยเศรษฐ์ ส.ส.อุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย รวย 147 ล้านบาท ลูกบุญธรรม 4 คน และหย่าเมียแล้ว

17 ก.ค. 66 ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ คณะกรรมการ ป.ป.ช.เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนายชาดา ไทยเศรษฐ์ กรณีพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) จังหวัดอุทัยธานี พรรคภูมิใจไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 พร้อมบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ มีทรัพย์สิน 147,047,605.98 บาท หนี้สินจากเงินกู้จากธนาคารและสถาบันอื่น 638,185.47 บาท

นายชาดา แจ้งมีทรัพย์สิน ทรัพย์สิน 147,047,605.98 บาท แบ่งเป็นดังนี้

เงินสด 1,500,000 บาท
เงินฝาก 18,885,247 บาท
เงินลงทุน 20,851,000 บาท
ถือครองหุ้นบริษัท Thai Food Network Tv.inc จำนวน 1 หน่วย ได้มาเมื่อ 8 กันยายน 2554 มูลค่ารวม 3,351,000 บาท
มีโค 214 ตัว มูลค่า 10.7 ล้านบาท
กระบือ 132 ตัว มูลค่า 6.6 ล้านบาท
ม้า 2 ตัว มูลค่า 2 แสนบาท
ที่ดิน 57 แปลง ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี มูลค่ารวม 40,187,040 บาท
โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง 5 หลัง 10.8 ล้านบาท
ยานพาหนะ เป็นรถยนต์ 5 คัน รถจักรยานยนต์ 7 คัน 4,850,000 บาท
สิทธิและสัมปทาน 9,670,702 บาท
ทรัพย์สินอื่น 41,610,000 บาท
ถือครองพระเครื่องรวม 18 องค์ จำวันเดือนปีที่ได้มาไม่ได้ มูลค่ารวม 14,980,000 บาท
ตะกรุดหลวงพ่อเดิม 6 ดอก มีดหลวงพ่อเดิม 6 เล่ม มูลค่า 1.3 แสนบาท
แหวนและพลอย 2 ล้านบาท
สิงห์แกะงาช้าง พระเครื่องและตะกรุด 12 ชิ้น 5 แสนบาท
สร้อยคอ และสร้อยข้อมือทองคำขาว 5 เส้น 1 ล้านบาท
สร้อยคอทองคำขาว จี้หยก และแหวนหยก 5 ชิ้น 2.5 ล้านบาท
แหวนเพชรและแหวนหยก 2 ชิ้น 1.1 ล้านบาท
นาฬิกา 24 เรือน 11.9 ล้านบาท
กระเป๋าเดินทาง 11 ใบ 5 แสนบาท
ปืน 10 กระบอก 5 แสนบาท
อาวุธปืนอีก 13 กระบอก 8 แสนบาท
นาฬิกา Patek Philippe 2 เรือน ได้มาปี 2565 เรือนแรก 2.8 ล้านบาท เรือนที่สอง 2.9 ล้านบาท

ด้านสถานภาพการสมรส นายชาดาแจ้งต่อ ป.ป.ช.ว่า หย่า เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2544 มีบุตรโดยชอบด้วยกฎหมาย 3 คน และบุตรที่เกิดจากบิดามารดาที่มิได้จดทะเบียนสมรส แต่บิดาไม่ได้แสดงออก หรือรับรองโดยอุปการะเลี้ยงดู ให้การศึกษา ดูแลรักษาพยาบาล แสดงออกต่อสังคมไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมว่าเป็นบุตรของตน 4 คน