สตูลเลือกตั้งคึกคัก! ชายวัย 85 ปี นำลูกหลานกลุ่มชาติพันธุ์มานิมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

วันที่ 14 พ.ค.2566 ที่บ้านวังนาใน หมู่ที่10 ตำบลน้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล หน่วยเลือกตั้งที่ 10 เขตเลือกตั้งที่2 อาคารประชุมกลุ่มออมทรัพย์บ้านวังนาใน ชาวบ้านตื่นตัวมายืนรอใช้สิทธิตั้งแต่ก่อนเปิดหีบบัตรเลือกตั้ง

ขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์ชาวมานิ ชนกลุ่มน้อยวันนี้ได้ออกจากพื้นที่ป่า มาใช้สิทธิ์ตามพลเมืองที่ดี ที่หน่วยเลือกตั้งนี้ด้วยเช่นกัน โดยนายคนึง จันทร์แดง อายุ 72 ปี ผู้ดูแลประสานคอยให้ความช่วยเหลือนำชาวมานิจำนวน คนมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้ โดยยอมรับว่าได้มีการให้ความรู้เพื่อป้องกันบัตรเสียแล้ว แต่ไม่ได้คาดหวังอะไรมาก แค่ยากให้เขามาแสดงหน้าที่พลเมืองคนไทย โดยให้สิทธิ์เขาในการเลือกคน เลือกพรรค และทุกครั้งมีการเลือกตั้งชาวมานิกลุ่มนี้ก็จะไม่พลาดในการมาใช้สิทธิ์ใช้เสียง

โดยวันนี้นายเปรียว รักษ์ละงู อายุ 85 ปี มีภรรยา 7 คน นำลูกหลานเด็กเล็ก 30 คนออกจากป่าเพื่อมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้ด้วย โดยในกลุ่มมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 10 คน จากทั้งหมด 34 คน บางส่วนกระจายอยู่คนละพื้นที่ 3 จุดในป่าสตูล แม้ทุกครั้งของการออกมาใช้สิทธิ์อาจจะยังไม่เข้าใจถึงการทำหน้าที่มากนัก แต่เมื่อมีการเชิญชวนก็จะออกจากป่ามาเลือกตั้งทุกครั้ง

สำหรับหน่วยเลือกตั้งที่10 ตำบลน้ำผุด เขตเลือกตั้งที่2 มีชาวบ้านผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวน 841 คน ซึ่งรวมชาวมานิด้วย 34 คน โดยทุกปีมีบัตรเสียประมาณ 10 ใบ