"ซินแสเข่ง" ผ่าดวงวิกฤต ชีวิตคู่ "ใบเตย-ดีเจแมน" ตกดวงชะตาปีปะทะไม่พ้นอาญาสวรรค์ สุขได้ไม่นาน พระเสาร์แทรก เพราะช่วงจังหวะดวงตกปีให้ร้าย ขัดแย้งเป็นศัตรู ต้องคดีความ เตือนให้ระวังคราวนี้จะต่อเนื่องไปจนถึง 2568 เพราะเป็นช่วงมรสุมชีวิตใน 12 ปีราศีนักษัตรที่ต้องจดจำ

"ซินแสเข่ง" อาจารย์ชนม์ทรรศน์ ฤทัยผ่อง ผู้อำนวยการ สถาบันโหราศาสตร์พยากรณ์แห่งประเทศไทย ผ่าดวงวิเคราะห์ เจาะลึกดวงชะตา 2 ดาราศิลปิน คู่ขวัญ ใบเตย - ดีเจแมน พัฒนพ กับมรสุมชีวิต ช่วงปี 2566 ซึ่งเป็นปีที่มีผลกระทบ ต่อดวงชะตาของ ใบเตย 75% ที่จะต้องระวังและหลีกเลี่ยง จาก ในดวงชะตานั้น เกิดวันพฤหัสบดีที่ 24 เดือนมีนาคม ปีเกิด 2531 เป็นปีที่มีผลกระทบ กับตนเอง ก่อให้เกิดการให้ร้าย ขัดแย้ง ไม่ไว้วางใจเป็นศัตรู ตกเกณฑ์คดีความ ประกอบกับในดวงชะตาของ ใบเตย เป็นผู้หญิงใจใหญ่ ไม่ยอมคน ใจอ่อนใจดี เป็นคนที่มีครูบาอาจารย์อยู่ในตน แต่มักจะใช้ความคิดของตนเองเป็นที่ตั้ง เป็นคนที่รักครอบครัว ห่วงใยครอบครัว ในดวงชะตานั้นก็มีผลกระทบขัดแย้งในตนเอง ก่อให้เกิดความสับสน ไม่เข้าใจ สมองคิดอย่าง ใจคิดอีกอย่าง ความคิดความอ่านสวนทางกันและมีดวงชะตา ที่มีเรื่องของคดีความเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่จะต้องระมัดระวังให้มาก

ส่วนดีเจแมน เกิดวันจันทร์ที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ ปีเกิด 2526 เป็นปีที่ทำอะไรเพื่อคนอื่น และมักจะถูกเอาเปรียบ แต่เป็นคนที่ไม่ยอมคนเป็นคนที่รักครอบครัว ห่วงใยครอบครัว ในดวงชะตานั้น พื้นฐานดวงมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การช่วยเหลือ มีดวงอุปถัมภ์ และสนับสนุน เป็นคนที่รู้จักปรับตัวเองได้ทุกสถานการณ์ ปี 2566 ปีนี้จึงถือว่าเป็นปีเสริม ปีที่เกื้อกูลสนับสนุน ส่งเสริม ให้ได้รับการช่วยเหลือ ถ้าเปรียบเทียบดวงชะตาแล้ว ดวงชะตาระหว่าง ของใบเตย มีผลเป็นลบในเรื่องคดีความมากกว่า ที่มีโอกาสก่อให้เกิดเหตุคดีความเกิดขึ้น ส่วนของดีเจแมน จึงเหมือนกับเป็นการ พลอยติดร่างแห ในช่วงรอบปีให้มีคดีความด้วยกัน และมีผลกระทบด้วยกัน

แต่ถ้าวิเคราะห์ไปแล้ว ในดวงชะตาของ ดีเจแมน มีโอกาสโชคช่วยที่จะ หลุดรอดพ้น จากคดีความ ได้ง่ายมากกว่า ของคุณใบเตย ซึ่งมีผลเป็นลบ ทั้งดวงชะตาของตนเอง และปีที่มีผลปะทะ ก่อให้เกิด คดีความเกิดขึ้น และจะมีผลต่อเนื่องไปจนถึงปี 2568 ซึ่งเป็นปีที่เบียดเบียน ให้เดือดเนื้อร้อนใจ กับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่อง ก่อให้เกิดความวิตกกังวลเกิดขึ้น และในปี 2568 นั้น แต่ซินแสเข่ง ก็ยังคงต้องเตือน ต่อดีเจแมนว่า ให้ระมัดระวัง ในปี 2568 ที่อาจมีผลปะทะกระทบ รุนแรง ก่อให้เกิดการแตกแยกพลัดพราก เป็นมรสุมชีวิต ที่จะเกิดขึ้น แต่ถ้าหากรู้จักระวังไว้ ในปี 2567 ปี 2568 ก็อาจจะมีผลกระทบ เบาบางลงไปบ้างเช่นเดียวกัน