"หมอวรงค์" หัวหน้าพรรคไทยภักดี แถลงนโยบายเกษตรเพื่อพลังงาน สร้างเศรษฐกิจใหม่ หน้าทุ่งเนเปียร์ ไม่ง้อฉาก ไม่ต้องจัดเก้าอี้เกณฑ์คนดู เพราะไลฟ์ผ่านโซเชียล

วันที่ 19 มีนาคม 2566 พรรคไทยภักดี ได้เผยแพร่คลิปไลฟ์สด "จรยุทธ์ ทุ่งเนเปียร์ ราชบุรี" แถลงนโยบายเกษตรเพื่อพลังงาน สร้างเศรษฐกิจใหม่ โดย นพ.วรงค์ เดชวิกรม หัวหน้าพรรคไทยภักดี ยืนพูดอยู่ที่โพเดียม หน้าทุ่งหญ้าเนเปียร์ในจังหวัดราชบุรี ด้านข้างมีการติดตั้งจอฉายภาพประกอบข้อมูล

โดยชูนโยบายการแปลงพืชเกษตร เช่น เนปียร์ มาเป็นพลังงานสะอาดหลายชนิด ทำให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น และประเทศผลิตพลังงานสะอาดเองได้ ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงมิติสำคัญของชาติ 5 ด้าน
1.ราคาพลังงานถูกลง ไฟฟ้าครัวเรือนหน่วยละ 2.50 บาท ก๊าซหุงต้มถังละ 225 บาท ปุ๋ยยูเรีย 750บาท/กระสอบ
2.ปลดหนี้เกษตรกร แบ่งพื้นที่ปลูกเนเปียร์ กำไรไร่ละ 10,000 - 14,000 บาท/ปี
3.เศรษฐกิจดีขึ้น กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก 900,000 ล้านบาท สร้างรายได้จากคาร์บอนเครดิต 600,000 ล้านบาท สร้างรายได้ให้ประเทศ
4.ด้านสิ่งแวดล้อม เกิดสังคมคาร์บอนต่ำ, ลดปัญหา PM2.5, Zero Waste และก้าวข้ามฟอสซิล
5.ด้านสังคม กระจายรายได้ ลำความเหลื่อมล้ำ