ตำรวจชลบุรี เซ็นคำสั่งออกราชการตำรวจจราจรพัทยา กรณีจับบุหรี่ไฟฟ้าเรียกเงินนักท่องเที่ยว

จากกรณี เมื่อวันที่ 31 มกราคมที่ผ่านมา “ข้อความในกลุ่มไกด์ กรณีลูกทัวร์ถูกจับบุหรี่ไฟฟ้าที่พัทยา ถูกเรียกค่าปรับ 6 หมื่นบาท นักท่องเที่ยวต่อรองเหลือ 3 หมื่นบาท”

เหตุการณ์เกิดที่พัทยา ประมาณวันที่ 28-29 มกราคม 2566 ทําให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จากเหตุการณ์ดังกล่าวที่ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี ได้มีคำสั่งที่ 34/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 66 ให้ ดาบตำรวจนพกฤษฎ์ พรวัฒนธนกิตติ์ ไปปฏิบัติราชการ ณ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิม และมีคำสั่งที่ 35/2566 ลงวันที่ 31 มกราคม 2566 แต่งตั้ง คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง และการดำเนินการของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง พิจารณาจาก พยานหลักฐานต่างๆ แล้วเห็นว่า พฤติการณ์และการกระทำของผู้ถูกกล่าวหา เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐาน “ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้ หรือ เป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย” ตามมาตรา 112 (1) แห่ง พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565

จึงมี ความเห็นเสนอ ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และเห็นควรให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษ กับ ดาบตำรวจ นพกฤษฎ์ พรวัฒนธนกิตติ์ ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 และ 157 ต่อไป

เพื่อให้ข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ตำรวจภูธร จังหวัดชลบุรี จึงมีคำสั่ง ที่ 42/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในกรณีดังกล่าว คำสั่ง ภ.จว.ชลบุรี ที่ 43/2566 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ให้ ดาบตำรวจ นพกฤษฎ์ พรวัฒนธนกิตติ์ ออกจากราชการไว้ก่อน และได้สั่งการให้ สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ถูกกล่าวหาต่อไป

ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีขอประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าว ให้ทราบว่าหากมีพยานบุคคล ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว หรือพยานหลักฐานอย่างอื่นที่เกี่ยวข้อง ขอให้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมมาได้ที่ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี เพื่อดำเนินการในส่วนที่ส่วนเกี่ยวข้องต่อไป