ชาวบ้านร้องไร้เงินเยียวยาน้ำท่วม ด้านจังหวัดให้ อบต.ต้นโพธิ์ ไปสำรวจมาใหม่

วันที่ 7 ก.พ.66 เวลา 09.00 ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและไม่ได้รับเงินช่วยเหลือจากทางราชการ มีประมาณ 300 กว่าหลังคาเรือนมี หมู่ที่ 5 6 7 10 ในเขต ต.ต้นโพธิ์ อ.เมืองสิงห์บุรี โดยมีตัวแทน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านประมาณ 30 คน มาร้องขอความเป็นธรรมกับ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

 

ซึ่งตัวแทนชาวบ้านได้เล่าว่า บางบ้านน้ำท่วมถึงหลังคาแต่ไม่ได้รับการเยียวยา บางบ้านได้รับแค่ 80 บาท บางบ้านได้รับแค่ 40 บาท บางบ้านที่ติดกันได้รับเงินช่วยเหลือ 5000 บาท แต่บ้านที่อยู่ข้างกันกลับไม่ได้รับเงินช่วยเหลือแต่ส่วนมากที่คนที่มาร้องเรียนปัญหาในปี 66 นี้คือไม่มีบ้านเลขที่ แต่ครั้นน้ำท่วมเมื่อปี 49 และปี 54 ต่างก็ได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือทั้งหมด หรือเมื่อเกิดเหตุวาตะภัยก็ได้รับเงินช่วยเหลือ แต่น้ำท่วมใหญ่ปี 66 ครั้งนี้กลับโดนตัดสิทธิ์ไม่ได้รับความช่วยเหลือ

 

จากการประชุมในการเรียกร้องครั้งนี้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้มีมติให้ อบต.ต้นโพธิ์ ไปสำรวจพื้นที่ๆ ได้ผลกระทบใหม่ และให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี ไปอธิบายทำความเข้าใจกับชาวบ้านและเกณฑ์การช่วยเหลือโดยผ่าน เจ้าหน้าที่ของ อบต.ต้นโพธิ์ มตินี้ทำให้ตัวแทนผู้มาเรียกร้องมีความพอใจและรอการช่วยเหลือ จึงได้เดินทางกลับ