"พรรคไทยสร้างไทย" ลุยยื่นร่างกฎหมาย 2 ฉบับ เปิดทางประชาชนทำมาหากินแบบไร้อุปสรรค - ​สร้างพลังลุกขึ้นทำอาชีพได้อย่างรวดเร็ว

วันที่ 15 ธ.ค. 65 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายโภคิน พลกุล ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมคณะ เข้ายื่นร่างกฎหมายปลดปล่อยให้ประชาชนทำมาหากินและสร้างพลังให้ประชาชน กับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อรับเข้าสู่การพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร

โดยนายโภคิน กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทย ได้นำร่างกฎหมาย 2 ฉบับ ประกอบด้วยฉบับที่ 1 ร่างกฎหมายพักการใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับใบอนุญาตประมาณ 1,300 ฉบับ ที่เป็นอุปสรรคขวางกั้นการทำมาหากินของประชาชน และฉบับที่ 2 ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรวมตัวจัดตั้ง SMEs เพื่อให้พี่น้องประชาชนร่วมลงชื่อ 10,000 รายชื่อ เสนอต่อประธานสภา โดยพรรคไทยสร้างไทย มีเป้าหมายในการดูแลพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดจนแก่ เพราะพี่น้องยังขาดความมั่นคง ขาดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ซึ่งมาจากความคิดและวัฒนธรรมแบบอำนาจนิยม โดยมีรัฐราชการเป็นเครื่องมือ และเป็นอุปสรรคสำคัญในการทำมาหากิน ของพี่น้องประชาชน
ทำให้ประเทศต้องตกอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแบบเผด็จการและสืบทอดอำนาจ

ดังนั้น พรรคไทยสร้างไทย จึงมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการปฏิวัติกฎหมายให้ตอบสนองคนทำมาหากินทุกระดับ โดยเฉพาะคนตัวเล็ก SMEs แต่จะทำได้สำเร็จต้องทำ 2 ขั้นตอน 1. จะต้องมีการออกกฎหมาย 1 ฉบับเพื่อพักชั่วคราวหรือแขวนการบังคับใช้ในเรื่องการอนุมัติ อนุญาตและการลงโทษทั้งทางอาญาและทางปกครองออกประมาณ 3-5 ปี และ 2.ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ ผู้บริโภคร่วมกันแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับกระบวนการอนุมัติ อนุญาตราว 1,300 ฉบับให้แล้วเสร็จภายใน 3-5 ปี คงเหลือเฉพาะกฎหมายที่จำเป็นราว 100 ฉบับเท่านั้น ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการ SMEs สามารถทำมาหากินได้อย่างคล่องตัว และเข้าสู่ระบบได้มากขึ้น ทำให้ประเทศ เพิ่ม GDP และเก็บภาษีได้มากขึ้น

ด้านคุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พรรคไทยสร้างไทยจะขจัดอุปสรรคที่ขวางกั้นการทำธุรกิจในทุกประการ เพื่อทำให้ประชาชนคนได้ระเบิดศักยภาพในการทำมาหากิน ทำธุรกิจได้คล่องตัว สะดวกรวดเร็วมาก ขจัดการคอรัปชั่นเพราะเจ้าหน้าที่ไม่สามารถรีดไถได้ รวมถึงรัฐจะสามารถเก็บภาษีได้มากขึ้น หลักเกณฑ์และกฎหมายต่างๆจะทันต่อการเปลี่ยนแปลงและตอบสนองภาวะที่คาดไม่ถึงต่างๆรวมถึงจะช่วยลดการผูกขาดจากทุนใหญ่และ ทุนพรรคพวก ความเป็นธรรมกระจายไปสู่ทุกคนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง และเป็นมาตรการ สำคัญที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำ