"บิ๊กตู่" ส่งหนังสือรวมผลงานรัฐบาลปีที่ 3 ให้สมาชิกรัฐสภารับทราบ มีเนื้อหา 370 หน้า ก่อนการอภิปรายทั่วไปของฝ่ายค้านที่จะยื่นญัตติ ธ.ค.นี้

วันที่ 25 พ.ย. 2565 ก่อนเริ่มประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้ มี ส.ส. รวมถึง ส.ว. เข้าเซ็นรับหนังสือ การรายงานผลดำเนินการของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2564 ถึง 25 กรกฎาคม 2565 ซึ่งบนปกหนังสือเป็นรูปพลเอกประยุทธ์ โดยมีรายงานว่ารัฐบาลทำแจกให้สมาชิกรัฐสภา ทั้งหมด รวมถึงแจกให้ ครม.ด้วย ซึ่งแจกวันนี้เป็นวันแรก

สำหรับเนื้อหาในหนังสือรายงานเรื่องดังกล่าวมีเนื้อหา 370 หน้า ประกอบไปด้วยผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพอดีรูปประเทศตามนโยบายหลัก 12 ด้านของรัฐบาล และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งรัฐบาลทำแจกสมาชิกรัฐสภา และ ครม.ทุกปี

เป็นที่สังเกตว่ารัฐบาลแจกก่อนที่จะมีการยื่นญัตติอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 ของพรรคการเมืองฝ่ายค้าน ที่จะยื่นในเดือนธันวาคมนี้ และจะอภิปรายในช่วงเดือนมกราคม 2566 สาระเกี่ยวกับการบริหารราชการของรัฐบาลตามนโยบาย 12 ด้าน