เจ้าหน้าที่พาณิชย์ จ.ขอนแก่น นำคณะสุ่มตรวจราคาปุ๋ย เพื่อป้องกันขึ้นราคาปุ๋ย จากกระสอบละ 1650 บาท ปรับลงเหลือ 1570-1590 บาท เบื้องต้น ยังไม่พบร้านค้าที่เข้าข่ายการกักตุนสินค้า ทั้งนี้ หากพบร้านค้าใดกักตุน-ขึ้นราคาจะดำเนินการตามกฎหมายทันที 

 

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 นายสุระชัย วิชาชัย หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นนำคณะ ลงพื้นที่ตรวจสอบสต็อกปุ๋ยเคมี และปุ๋ยอินทรีย์ของผู้ประกอบการในพื้นที่อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น จำนวน 2 ราย เพื่อติดตามสถานการณ์ด้านปริมาณ เพื่อป้องกันการกักตุนสินค้า และฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าโดยไม่มีเหตุอันควร ตามมาตรการการควบคุมราคาสินค้า และแก้ปัญหาค่าครองชีพ เพื่อกำกับดูแลไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคที่จังหวัดขอนแก่น พาณิชย์สุ่มตรวจปุ๋ยป้องกันการกักตุน และขึ้นราคาปุ๋ย ด้านสำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่นออกสุ่มตรวจราคาสินค้าประเภทปุ๋ยเคมี ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ตามมาตรการการควบคุมราคาสินค้า และแก้ปัญหาค่าครองชีพ เพื่อกำกับดูแลไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค

โดยจุดแรกได้ไปตรวจสอบที่ร้านไดโลไมท์ ตราด็อกเตอร์ หรือปุ๋ยด็อกเตอร์ ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบที่ร้านดังกล่าว พบว่า ส่วนใหญ่ร้านจำหน่ายสินค้าประเภทปุ๋ยอินทรีย์ โดยจำหน่ายเพียงถุงละ 20 บาทเท่านั้น จากการตรวจสอบพบว่า ยังไม่มีร้านค้าไหนที่เข้าข่ายการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด

จากนั้นได้ไปตรวจสอบที่ร้านไพรัตน์พาณิชย์การเกษตร ซึ่งจากการตรวจสอบ พบว่า ร้านมีการทำบัญชีคุมสินค้า และมีบัญชีการเคลื่อนไหวบัญชีเข้า-ออกสินค้าอย่างสม่ำเสมอ มีการติดป้ายแสดงราคาสินค้าที่หน้าร้านอย่างชัดเจน อีกทั้งร้านจะสั่งสินค้าครั้งละไม่เกิน 10 กระสอบ จึงไม่เข้าข่ายการกักตุนสินค้าแต่อย่างใด

ด้านนายสุระชัย วิชาชัย หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากราคาสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีมีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะปุ๋ยยูเรีย จากเดิมจำหน่ายอยู่ที่กระสอบละ 1650 ตอนนี้ปรับลดลงเหลือกระสอบละ 1570-1590 บาท ส่วนปุ๋ยชนิดอื่น ๆ ปรับลดลงกระสอบละ 20-50 บาท และจากการตรวจสอบ พบว่า ร้านค้าปลีกส่วนใหญ่เริ่มทยอยปรับลดราคาลงบ้าง ที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือ ผู้ประกอบการร้านค้าที่อยู่ตามต่างอำเภอ ที่บางร้านยังไม่มีการปรับลดราคาลงแต่อย่างใด คาดว่าในเร็ว ๆ นี้จะมีการสุ่มตรวจราคาสินค้าในต่างอำเภอ เพื่อป้องกันไม่ให้ร้านค้า-ผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภค พร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้ง ห้ามมิให้มีการกักตุนสินค้า หากพบร้านค้าใดกระทำความผิดจะดำเนินการตามกฎหมายทันที