'ฝ่ายค้าน' มีมติยื่นญัตติ ขอเปิดอภิปรายทั่วไปตามมาตรา 152 ในวันที่ 21 ม.ค.นี้  คาดอภิปรายได้กลาง ก.พ. ขอ 36 ชม. เน้นเสนอเรื่องปัญหาเศรษฐกิจ โรคระบาดคนและสัตว์ พร้อมเตรียมฉีกหน้ากาก นายกฯ เปลี่ยนรัฐบาลเป็นของขวัญให้ประชาชน

 

19 ม.ค. 2565 - พรรคร่วมฝ่ายค้าน นำโดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร ประชุมร่วมกัน เพื่อพิจารณาเรื่องการยื่นญัตติทั่วไปเปิดอภิปรายแบบไม่ลงมติ สอบถามและมีข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล ในประเด็นปัญหาต่าง ๆ หลังใช้เวลาหารือนานกว่า 2 ชั่วโมง

นายแพทย์ชลน่าน เปิดเผยว่า ฝ่ายค้านมีมติจะยื่นญัตติร่วมกัน 1 ญัตติ แม้จะใช้เสียงเพียง 1 ใน 10 แต่เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป แบบไม่ลงมติตามมาตรา 152 ในวันที่ 21 มกราคมนี้ โดยขณะนี้พรรคร่วมฝ่ายค้านโดยหัวหน้าพรรค เลขาธิการพรรคร่วมฝ่ายค้านได้ลงชื่อไปบ้างแล้ว และหลังจากนี้จะร่วมกันลงชื่อ 

ทั้งนี้ มีความเห็นร่วมกันว่าจะสอบถามและเสนอแนะประเด็นปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน ภาระหนี้สิน ภาวะสินค้าราคาแพง และเรื่องโรคระบาดในคน และ โรคระบาดในสัตว์ รวมถึงภาวะวิกฤตด้านการเมืองการปฏิรูปการเมือง การกระจายอำนาจความไม่เป็นธรรมในเรื่องสิทธิทางการเมืองและประเด็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องที่เป็นปัญหาข้อเท็จจริงในปัจจุบัน และกระทบชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น เรื่องเหมืองทองอัครา ที่คณะอนุโยตุลาการระหว่างประเทศได้ชี้ขาด รวมถึงผลกระทบของพี่น้องชาวประมงส่วนในรายละเอียดให้สิทธิ์พรรคร่วมฝ่ายค้านเป็นผู้เสนอรายละเอียดในแต่ละประเด็น

นพ.ชลน่าน กล่าวว่า หลังจากยื่นญัตติแล้ว คาดว่าใช้เวลาในการตรวจสอบไม่เกิน 7 วัน ฝ่ายค้านจึงเห็นว่า จะเปิดอภิปรายได้กลางเดือนกุมภาพันธ์ และสิ่งที่ต้องพูดคุยกันต่อ คือเรื่องของเวลาในการอภิปราย ซึ่งพรรคร่วมฝ่ายค้านจะหารือกับพรรคร่วมรัฐบาลขอเวลาไม่น้อยกว่า 36 ชั่วโมง ซึ่งหากอภิปรายแล้วสามารถเปลี่ยนรัฐบาลได้ก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน

นายนิคม บุญวิเศษฐ์ กล่าวว่า ในวันอภิปราย เราจะฉีกหน้ากากของ นายกฯ ที่เคยประกาศ และสัญญาว่าจะทำหลายอย่างให้กับประชาชน แต่สุดท้ายไม่ได้ดำเนินการ พร้อมตั้งคำถามว่าสินค้าที่ราคาแพง เอื้อให้กลุ่มทุนหรือไม่