"บิ๊กตู่" ตั้ง​ "อนุชา บูรพชัยศรี​" นั่งรักษาการ​ "ผอ.สบนร." ขับเคลื่อนนโยบาย​รัฐ​ สื่อสารให้ประชาชนรับรู้

 

วันนี้ (27 ต.ค. 2564) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม​ ได้ลงนามแต่งตั้ง นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี​ ฝ่ายการเมือง ให้ดำรงตำแหน่งเป็น ผู้รักษาการ ผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี (สบนร.) โดยมีภารกิจหลัก คือ สนับสนุนการทำงานของรัฐบาลในการดำเนินภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ และเชิงบูรณาการ ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเพื่อประชาชน ที่ยังมีความล่าช้า หรือทำตามระบบราชการปกติไม่สำเร็จ จนอาจเกิดความเสียหายต่อประชาชนในวงกว้าง

นอกจากนี้ ยังมีหน้าที่รวบรวมข้อมูล รับฟังข้อคิดเห็น ศึกษาวิเคราะห์ เสนอแนะแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล หรือเรื่องอื่น ตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย ตลอดจนสร้างความรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลแก่ประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า​ สบนร. เป็นหน่วยงานพิเศษที่สังกัดสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี​ แต่เมื่อวันที่​ 9​ ก.ค. 2562 ได้ย้ายมาอยู่ในสังกัดสำนักงานเล​ขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ขึ้นตรงต่อนายกฯ