ศาลแพ่งสั่งพิพากษาเยียวยา เหยื่อโครงการ Face Off รายที่ 2 เป็นเงิน 1.2 แสนบาท