สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบวัคซีนพระราชทาน 'ซิโนฟาร์ม' ฉีดพระภิกษุสงฆ์-ผู้นำศาสนาทุกศาสนาใน จ.พิจิตร 3,000 โดส

 

วันที่ 30 ก.ค. 2564 ที่ศาลาบริหารสงฆ์วัดท่าหลวงพระอารามหลวง อ.เมือง จ.พิจิตร  ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายวัลลภ  ยุติธรรมดำรงกุล  รองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  เป็นประธานในพิธีมอบวัคซีนออกหน่วยบริการฉีดวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” สร้างภูมิคุ้มกันโควิด-19 แก่พระภิกษุสงฆ์ และนักบวช ผู้นำศาสนาใน จ.พิจิตร จำนวน 1,500  รูป  3,000 โดส 

โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ของ จ.พิจิตร และวัดต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้ง 12 อำเภอ  ทั้งนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม แก่พระภิกษุสงฆ์และผู้นำศาสนาทุกศาสนาใน จ.พิจิตร เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ และร่วมสานต่อพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนี  ในด้านการแพทย์ และด้านการสาธารณสุข ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ จวบจนรัชกาลปัจจุบัน  

สำหรับการให้บริการฉีดวัคซีนแก่พระภิกษุและนักบวช ในวันนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยทีมแพทย์ พยาบาล บุคลากรโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และจิตอาสา ได้ให้บริการฉีดวัคซีนดังกล่าว  สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จ.พิจิตร มีผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,172 ราย  รักษาหายป่วยแล้ว 273 ราย อยู่ระหว่างการรักษา จำนวน 888 ราย และมีผู้เสียชีวิตสะสม 11 ราย และมีชาวพิจิตรเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงสีแดงเข้มขอกลับเข้ามารักษาในโรงพยาบาลสนาม จ.พิจิตร  1,264 ราย มีผลติดเชื้อยืนยัน 773 ราย โดย จ.พิจิตรมีโรงพยาบาลสนามจำนวน 31 แห่ง สามารถรองรับผู้ติดเชื้อได้ 1,810 เตียงตลอดจนมีรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย จำนวน 2 คัน