เฟซบุ๊ก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์ โควิด-19 ใน กรุงเทพฯ
วันนี้มีรายงานคลัสเตอร์โควิด-19 ใหม่ในพื้นที่กรุงเทพฯ 1 เขต
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย โรงงานทำลูกชิ้น ย่านวงเวียน 22 ผู้ติดเชื้อสะสม 26 คน
กรุงเทพฯ มีคลัสเตอร์เฝ้าระวังทั้งหมด 91 แห่ง

ขอให้ทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อย ๆ เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ สังเกตอาการตนเอง สแกนไทยชนะ และปฏิบัติตามมาตรการทางการสาธารณสุข