สาธารณสุขพิจิตร เร่งตรวจสอบ รายชื่อของผู้ที่ได้รับโควตา ในการฉีดวัคซีนของตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร หลังผู้นำหมู่บ้าน พบรายชื่อ แปลกปลอมเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน เกรงว่า จะทำให้ชาวบ้านเสียสิทธิ์ ในการจัดสรรโควต้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงได้รับวัคซีนล่าช้าออกไป

วันนี้ ( 9 มิถุนายน 2564 ) สาธารณสุขพิจิตร สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ รายชื่อ หลังมีพบรายชื่อแปลกปลอม นอกหมู่บ้าน ขอรับสิทธิ์ฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นโควตาของหมู่บ้าน ล่าสุด คาดว่า คนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำงานในจังหวัดพิจิตรที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีน และเร่งตรวจสอบความถูกต้อง

ที่ห้างสรรพสินค้า ท็อปส์พลาซ่า เป็นจุดหลักของการฉีดวัคซีน ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง ที่ลงทะเบียนรับวัคซีน โดย ทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลพิจิตร ให้บริการประชาชนที่ได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีน ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ตั้งแต่ การตรวจสอบการลงทะเบียน ตรวจร่างกาย ชั่งน้ำหนัก วัดความดัน สักถามประวัติ คัดกรอง รอฉีดวัคซีน ในการฉีดวัคซีนนั้นต้องใช้ระยะเวลาดำเนินขั้นตอน เพียง 10 นาที หลังจากนั้นสังเกตอาการหลังฉีดอีก 30 นาที

ขณะที่สาธารณสุขพิจิตร เร่งตรวจสอบ รายชื่อของผู้ที่ได้รับโควตา ในการฉีดวัคซีนของตำบลปากทาง อำเภอเมืองพิจิตร หลังผู้นำหมู่บ้าน พบรายชื่อ แปลกปลอมเข้ามาอยู่ในหมู่บ้าน เกรงว่า จะทำให้ชาวบ้านเสียสิทธิ์ ในการจัดสรรโควต้ารับการฉีดวัคซีน รวมถึงได้รับวัคซีนล่าช้าออกไป

โดยนายแพทย์กมล กัญญาประสิทธิ์ นายแพทย์สาธารณสุขพิจิตร ระบุว่า เบื้องต้น ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายชื่อที่แปลกปลอม เข้ามา คาดจะเป็นคนต่างจังหวัด ที่เข้ามาทำงานในจังหวัดพิจิตร และได้ลงทะเบียนรับการฉีดวัคซีนไว้ในพื้นที่ โดยทางเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบความถูกต้องโดยละเอียดอีกครั้งจังหวัดพิจิตรนั้นมีผู้ลงทะเบียนรับการฉีกวัคซีน จำนวน 110,000 ราย โดยวัคซีนจะทยอยจัดสรรฉีดให้ประชาชนกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วย 7 กลุ่มเสี่ยง โดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีเพียงประชาชนบางราย ที่มีอาการปวดกล้ามเนื้อ และ ความดันโลหิตสูง