เกาะพีพี เรียกร้องให้ ศบค.อนุมัติ เปิดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวต่างชาติพร้อมภูเก็ต ยืนยันพร้อมทุกด้านตามมาตรการ เบื้องต้นกำหนดประชาชนฉีดวัคซีนเกินร้อยละ 70

ประเสริฐ วงศ์นา ประธานชมรมธุรกิจท่องเที่ยวเกาะพีพี ตั้งคำถาม กรณีการเปิดพื้นที่เกาะพีพีว่า ทำไม ศบค.กระทรวงสาธารณสุข และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไม่เห็นชอบเปิดพื้นที่เกาะพีพีรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ พร้อมจังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 1 กรกฎาคม เนื่องจากขณะนี้พื้นที่เกาะพีพีมีความพร้อมด้านมาตรการต่าง ๆ ทั้งเรือโดยสาร สถานประกอบการที่พัก โรงแรม ร้านอาหารต่าง ๆ ตามที่กระทรวงสารณสุขกำหนด และมีการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนพนักงานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเกินร้อยละ 70 ตามที่ ศบค.กำหนดไว้ อีกทั้งพื้นที่เกาะพีพีมีขนาดเล็กกว่าจังหวัดภูเก็ตมาก ง่ายต่อการควบคุม จึงขอให้มีการพิจารณาใหม่

ด้าน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น อำเภอเมืองกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน อายุ 60 ปี กลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง ประชาชน พนักงานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ที่โรงพยาบาลเกาะพีพี ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ หลังจากได้รับวัคซีนโควิด-19 มาจำนวน 1,000 โดส

แพทย์หญิงดวงพร โพธิ์ทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะพีพี เปิดเผยว่า ในพื้นที่เกาะพีพีมีกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางแพทย์ ประชาชน ผู้ประกอบการ พนักงานสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวรวม 3,729 คน ขณะนี้ดำเนินการฉีดวัคซีนแล้วจำนวน 2,925 คน คิดเป็นร้อย 78 โดยมีแผนการดำเนินการจะฉีดให้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายนนี้