โอเรียนทอล พริ้นเซส และแบรนด์กตัญญู ร่วมเป็นตัวแทนคนไทยสนับสนุน และเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ สนับสนุนเครื่องอุปโภคแก่โรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุข เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาในการซื้อเครื่องช่วยหายใจ รวม 2,587,760 บาท

โอเรียนทอล พริ้นเซส บริษัท เอสเอสยูพี (ประเทศไทย) จํากัด ตระหนักถึงความสำคัญในการตอบแทนสังคม ด้วยไม่เพียงยึดมั่นในปณิธานสนับสนุนให้ทุกคนดูแลตัวเอง ดูดีพร้อมมีจิตใจที่ดีงาม ยังร่วมเป็นตัวแทนคนไทยสนับสนุนและเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านที่เสียสละและอุทิศตน เพื่อช่วยเหลือประเทศในยามวิกฤต แบรนด์โอเรียนทอล พริ้นเซส และแบรนด์กตัญญู หนึ่งในเครือเอสเอสยูพี ได้สนับสนุนเครื่องอุปโภค อันได้แก่ Oriental Princess ShowerGel, Shampoo, Conditioner, สบู่เหลวล้างมือ Venesse และแปรงสีฟันจากแบรนด์กตัญญู มูลค่ารวม 2,437,760 บาท ให้แก่ 13 โรงพยาบาล และหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ ที่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 สำหรับใช้ในการดูแลสุขอนามัย และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 

เนื่องจากการปฏิบัติงานของแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ในแต่ละพื้นที่ ต้องเสี่ยงต่อการสัมผัสเชื้อไวรัส จึงมีความจําเป็นต้องใช้เครื่องอุปโภคสำหรับชำระล้างทำความสะอาดร่างกายเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ผู้บริหารและพนักงานแบรนด์โอเรียนทอล พริ้นเซส ยังบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิชัยพัฒนา โดยซื้อเครื่องช่วยหายใจมอบให้โรงพยาบาลที่ขาดแคลน ต่อสู้กับสถานการณ์โควิด-19 การนี้รับมอบโดยเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 รวมเป็นจำนวน เงิน 150,000 บาท รวมมูลค่าการบริจาคทั้งสิ้น 2,587,760 บาท นับได้ว่าลูกค้าโอเรียนทอล พริ้นเซส ได้มีส่วนร่วมและเป็นส่วนสำคัญของการบริจาคในครั้งนี้ เนื่องจากทุกท่านถือเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของโอเรียนทอล พริ้นเซสด้วยดีเสมอมา และเราหวังว่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน