แนะเลี่ยงซื้อน้ำแข็งซองที่ไม่มีการบรรจุ หรือ แบบบดใส่กระสอบ หวั่นปนเปื้อน ย้ำเลือกใช้น้ำแข็งหลอดบรรจุถุงปิดสนิทปลอดภัยกว่า

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีการนำเสนอข่าว พบคลัสเตอร์คนงานโรงงานน้ำแข็งติดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดชลบุรี อาจทำให้ประชาชนเกิดความไม่มั่นใจในการเลือกซื้อน้ำแข็งเพื่อบริโภค กรมอนามัยจึงขอความร่วมมือให้โรงงานน้ำแข็งทุกแห่งต้องยกระดับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคโควิด-19 ด้วยการคัดกรองผู้ปฏิบัติงานก่อนมาทำงานในระดับเข้มข้น โดยเจ้าของโรงงานประเมินผ่านแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ส่วนคนงานให้ประเมินตนเองผ่านเว็บไซต์ “ไทยเซฟไทย”ก่อนเข้ามาทำงานทุกวัน รวมทั้งลดความแออัดหรือความหนาแน่นบริเวณที่ปฏิบัติงาน เน้นย้ำสุขลักษณะส่วนบุคคลที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน เช่น การล้างและฆ่าเชื้อมือ และเปลี่ยนรองเท้าที่จะปฏิบัติงาน ไม่วางน้ำแข็งกับพื้น ล้างและฆ่าเชื้อระบบผลิตน้ำแข็งอย่างสม่ำเสมอ

 

ส่วนของที่พักคนงานให้หลีกเลี่ยงการรวมกลุ่ม ควบคุมความสะอาดของที่พัก หากมีรถรับ-ส่ง ต้องจำกัดจำนวนไม่ให้แออัด สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกคน และทุกครั้งที่ใช้บริการ หมั่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อภายในรถเป็นประจำ ปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 

สำหรับผู้บริโภคควรเลี่ยงการซื้อน้ำแข็งโม่หรือบดมาบริโภค เนื่องจากในกระบวนการผลิตตั้งแต่การถอดซองออกมาเป็นก้อนน้ำแข็ง การตัดเป็นก้อนเล็ก ๆ จนถึงการโม่บด บรรจุใส่ถุงหรือกระสอบเพื่อส่งขาย มีโอกาสสัมผัสกับคนงาน สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของน้ำแข็ง ดังนั้นจึงควรเลือกซื้อน้ำแข็งหลอดบรรจุถุงปิดสนิท มีเลข อย. ชัดเจน ย้ำโดยเฉพาะร้านขนมหวาน ร้านน้ำแข็งไส หรือร้านเครื่องดื่มที่ต้องชงใส่น้ำแข็ง ส่วนร้านอาหาร แผงลอย รถเร่ ที่นำน้ำแข็งโม่หรือบดมาใช้แช่อาหารสด ควรบรรจุในถุงพลาสติกก่อนแล้วแช่ ไม่ควรให้น้ำแข็งสัมผัสกับอาหารโดยตรง เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรคต่าง ๆ

 

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขได้มีการควบคุมการผลิตน้ำแข็งเพื่อจำหน่าย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่องน้ำแข็ง โดยกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้น้ำในการผลิต สถานที่เก็บรักษาน้ำแข็ง การใช้ภาชนะบรรจุน้ำแข็ง ตลอดจนการแสดงฉลาก ต้องมีวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ 2563 เรื่องวิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและการเก็บรักษาอาหาร