หลังประชาชนหลายพื้นที่ไปฉีดวัคซีนแต่กลับไม่ได้ฉีด

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีประชาชนส่วนหนึ่งที่จองคิวในวันที่ 7 มิ.ย.นี้แต่ได้รับการเลื่อนนัดไปเป็นวันอื่นว่า

เรามีนโยบายว่าผู้ที่ได้รับการนัดหมายให้มาฉีดก็พยายามฉีดให้ตรงกับวันที่นัดหมายไว้ ให้มากที่สุด ยกเว้นกรณีที่อาจจะมีเหตุขัดข้องบางประการจึงขออนุญาตว่าจะนัดวันถัดไป

เนื่องจากนัดครั้งแรกบางจุดอาจจะมีการนัดเกินกว่าโควตาที่ได้รับ ขอให้ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และคณะกรรมการ โรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ปรับให้สอดคล้องและเหมาะสมแต่ให้ยังคงเป็นไปตามนโยบายที่ทางรัฐบาลกำหนด ยืนยันว่าทุกคนจะได้รับการฉีดวัคซีนและจะพยายามฉีดให้ตรงกับที่นัดหมายมากที่สุด ส่วนใครที่ไม่ได้ตรงกับที่นัดหมาย

เนื่องจากเหตุขัดข้องบางประการก็ต้องกราบขออภัย และจะพยายามนัดหมายให้ได้เร็วที่สุดต่อไป