ซากหมู กว่า 200 ตัว ถูกทำลาย หลังปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ตรวจคัดกรองโรคในสัตว์พบหมูในฟาร์มแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ ติดเชื้อโรคเพิรส หรือ PRRS ซึ่งเป็นโรคติดต่ออุบัติใหม่ของสุกร ลักษณะเป็นระบบทางเดินหายใจบกพร่อง เมื่อติดเชื้อจะชักดิ้นและเสียชีวิตทันที โดยไม่มียารักษา หรือวัคชีน จึงต้องทำลายทิ้งทั้งฟาร์ม เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดไปยังฟาร์มอื่น ๆ

 

 

ขณะที่ก่อนหน้านี้มีการเผยแพร่คลิปการทำลายซากหมู พร้อมข้อความให้ระวังการบริโภคเนื้อหมูช่วงนี้ เนื่องจากหมูเป็นโรคระบาดเพิร์ส (PRRS) ตายเกือบยกฟาร์มที่เขตท่าคุระ อ.สทิงพระ ซึ่งนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้ชี้แจงเรื่องนี้ว่า การฝังกลบเป็นมาตรการที่เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์กับฟาร์มดำเนินการร่วมกัน ในการทำลายซากสุกรที่ตายแล้ว และสุกรที่มีอาการป่วยแล้วได้รับการฉีดยาให้ตาย ก่อนที่จะทำการฝังกลบ เพื่อเป็นจำกัดโรคระบาดในสุกรให้อยู่ในวงแคบ โดยฝังซากสุกรในหลุมลึก พร้อมกับใช้ยาฆ่าเชื้อราดบริเวณหลุม ไม่ให้มีเชื้อหลงเหลืออยู่ พร้อมด้วยการประกาศพื้นที่ควบคุมโรคระบาดสัตว์ในพื้นที่ เขตท่าคุระ อ.สทิงพระ รวมถึงมีการชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายสัตว์ออกนอกพื้นที่อย่างเด็ดขาด

 

 

ทั้งนี้หากเกษตรกรรายใดลักลอบฝ่าฝืนคำสั่ง จะมีความผิดโทษทั้งจำและปรับตาม มาตรา 60 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 จำคุกไม่เกิน 1 เดือนปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนเกษตรกรผู้เสี้ยงสุกร หากพบสุกรมีอาการผิดปกติ ซึม เบื่ออาหาร สงสัยว่าเป็นโรค ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เข้าตรวจสอบในทันที