กทม. ตั้งเป้าฉีดวัคซีนกลุ่มเสี่ยงชุมชนคลองเตยวันละ 2,500-3,000 คน โดยตั้งจุดบริการ 2 จุด โรงเรียนวัดคลองเตย และศูนย์สรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม 4 เขตคลองเตย พร้อมเร่งค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่ให้ได้วันละ 1,000 คน ตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึงวันที่ 19 พ.ค.64

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักอนามัย สำนักการแพทย์ ตรวจเยี่ยมการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งศูนย์บริการสาธารณสุข 41 คลองเตย ได้จัดบริการประชาชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตย เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ในชุมชนพื้นที่เขตคลองเตย ณ โรงเรียนวัดคลองเตย และศูนย์สรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม 4 เขตคลองเตย

โดย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากข้อมูล ในชุมชนเขตคลองเตย มีประชาชนกว่า 80,000 คน ซึ่งนอกจากจะมีการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกแล้ว ยังต้องให้บริการฉีดวัคซีนแก่คนในชุมชนด้วย โดยเป้าหมายจะฉีดจำนวน 50,000 คน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 70 ของจำนวนประชาชนทั้งหมดในชุมชนคลองเตย

โดยกำหนดจุดให้บริการฉีดวัคซีน 2 จุด ได้แก่ บริเวณวัดคลองเตย และศูนย์สรรพสินค้าโลตัส สาขาพระราม 4 สำหรับวันนี้ (4 พ.ค. 64) ซึ่งเป็นวันแรกของการให้บริการฉีดวัคซีน คาดว่าจะมีผู้เข้ารับวัคซีนประมาณ 1,000 คน เนื่องจากเริ่มดำเนินการในช่วงบ่าย จากนั้นตั้งเป้าฉีดให้ได้วันละ 2,500-3,000 คน เพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดจำนวน 50,000 คน นอกจากนี้กรุงเทพมหานครจะเร่งค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในพื้นที่ให้ได้วันละ 1,000 คน โดยดำเนินการต่อเนื่องจนถึงวันที่ 19 พ.ค. นี้

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวด้วยว่า กรุงเทพมหานครมีเป้าหมายจะให้บริการฉีดวัคซีนประชาชนทุกคนในชุมชนคลองเตยที่พร้อมและสมัครใจรับการฉีดวัคซีน ขอให้ประชาชนทราบว่า การรับการฉีดวัคซีน นอกจากจะเป็นผลดีต่อตนเองที่จะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว ยังเป็นผลดีต่อครอบครัวและเป็นผลดีต่อสังคมส่วนรวมด้วย

สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ได้แก่ เว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรืออยู่ในพื้นที่สาธารณะ ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ

ขณะที่มูลนิธิดวงประทีปเปิดรับบริจาคสิ่งของเพื่อชาวคลองเตย 

ขอบคุณ @TaejaiDotCom