กรมการค้าภายในเผยได้เปิดจุดรับซื้อ "พริกเขียว" ที่จ.สงขลา แก้ปัญหาราคาตก เหตุมาเลเซียชะลอรับซื้อ ตั้งเป้า 3,000 ตัน กิโลกรัมละ 15 บาท

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยนายวิชัย โภชนกิจ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน ได้ลงพื้นที่ร่วมกับจังหวัดสงขลาเปิดจุดรับซื้อพริกขี้หนูพันธุ์ดวงมณี ในวันที่ 3 พ.ค.2564 เป็นวันแรก ที่ อบต.แดนสงวน อ.ระโนด จ.สงขลา และจะขยายจุดรับซื้อเพิ่มเติม ทั้งในจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 3,000 ตัน โดยเกษตรกรจะได้รับราคากิโลกรัมละ 15 บาท

ก่อนหน้านี้ ได้มีการประชุมพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติในการรับซื้อพริกเขียว หลังจากที่พบปัญหาพริกเขียวดวงมณีตกต่ำเหลือกก. ละ 8 บาท เนื่องจากประเทศมาเลเซียชะลอการรับซื้อ และภายหลังการประชุม ได้เริ่มเปิดจุดรับซื้อพริกเขียวจากเกษตรกร โดยนำผู้ประกอบการและผู้ส่งออกมาพบกัน เพื่อรับซื้อพริกเขียวจากเกษตรกรโดยตรง ณ จุดรับซื้อ พร้อมกับตั้งเป้าหมายว่าวันแรกจะสามารถรับซื้อพริกเขียวจากเกษตรกรได้ 30-50 ตัน และภายหลังการตั้งจุดรับซื้อ ปรากฏว่าสามารถนำผู้ส่งออกมารับซื้อพริกในทันทีได้ 10 ตันเพื่อส่งออกไปมาเลเซีย และจะตั้งจุดรับซื้อต่อไปจนกว่าสถานการณ์ราคาพริกเขียวจะคลี่คลาย