"บิ๊กตู่" ตัดปัญหารัฐมนตรีแย่งคุมพื้นที่จังหวัด ฉีกคำสั่งทิ้ง อ้างโควิดแรง ชะลอขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน โยน "รองนายกฯ" ดูตามเดิม มีผล 1 พ.ค.นี้

เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า จากกรณีที่เกิดปัญหาความขัดแย้ง การมอบหมายรัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด  หลังจากที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม มอบหมายให้นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ทบทวนคำสั่งการมอบหมายให้รัฐมนตรีรับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด  โดยให้ประสานไปยังรัฐมนตรีทุกพรรคที่ร่วมรัฐบาล แต่ยังพบว่ายังไม่สามารถเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งได้ เนื่องจากมีการขอเปลี่ยนจังหวัดและสลับจังหวัดกันเองแต่ไม่ลงตัว ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาล

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จึงได้ตัดสินใจลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเลิกคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 85/2564 เรื่องมอบหมายให้รัฐมนตรี รับผิดชอบแนวคิดการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จังหวัด ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.2564 เป็นต้นไป โดยในคำสั่งมีระบุว่า ตามที่มีคำสั่งสำนักนายกฯที่ 85/2564 ดังกล่าว ลงวันที่ 9 เม.ย.2564 นั้น โดยที่ได้เกิดสถานการณ์ระบาดโควิด-19 รุนแรงขึ้นในเกือบทุกจังหวัดของประเทศ ทำให้การติดตาม รับฟัง และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ได้มอบหมายให้รัฐมนตรีแต่ละคนช่วยกันรับผิดชอบ และประสานการขับเคลื่อนการพัฒนายังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่การขับเคลื่อนของคณะกรรมในระดับจังหวัดก็ยังประสบปัญหาและอุปสรรค เพราะจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆในขณะเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดังกล่าวเป็นเรื่องเร่งด่วน ส่วนการยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชน และการเสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาประเทศ เป็นเรื่องที่หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่และอำนาจโดยตรง และรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบหน่วยงานนั้น สามารถกระทำไปตามภารกิจปกติได้อยู่แล้ว


ดังนั้นจึงควรชะลอการดำเนินการของรัฐมนตรีในระดับพื้นที่จังหวัดตามข้อ 3 ของคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 242/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ลงวันที่ 13 ส.ค.2563 ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์โควิด-19 เปลี่ยนแปลงไป และคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันจะเห็นควรให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะได้กำหนดต่อไป และระหว่างนี้จึงให้เป็นหน้าที่และอำนาจของรองนายกรัฐมนตรีในระดับพื้นที่เขตตรวจราชการ แต่ละเขตที่ได้มอบหมายไว้ก่อนแล้วเป็นผู้กำกับดูแล โดยประสานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับจังหวัดและอาจประสานงานหรือมอบหมายให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานพัฒนาและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเป็นการเฉพาะเรื่อง และเป็นครั้งคราว.