ภูเก็ตพร้อมเดินหน้าแผน "Phuket Tourism Sandbox" เปิดเกาะภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1 ก.ค.นี้ ใต้เงื่อนไขสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ฉีดวัคซีน 70% ของคนในภูเก็ต กดดันรัฐบาลเปิดช่องทางพิเศษให้เอกชนจัดหาวัคซีนเอง

แผน “Phuket Tourism Sandbox” เปิดเกาะภูเก็ตต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 1 ก.ค.นี้ ภายใต้เงื่อนไขสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ด้วยการฉีดวัคซีนให้ได้ 70% ของจำนวนประชากรจริงและประชากรแฝง ประมาณ 933,000 โดส หรือ 466,000 คนโดยประมาณ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีแล้ว

นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจการการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่า เข้าใจรัฐบาลเรื่องการจัดหาวัคซีน หากจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนกระจายวัคซีนที่จะจัดให้ภูเก็ตไปให้พื้นที่อื่นๆก่อนแต่วอนขอให้รัฐบาลเปิดช่องทางพิเศษจัดหาวัคซีนเองโดยใช้เงินของภาคเอกชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างความมั่นใจให้คนท้องถิ่นและชาวโลก เปิดเมืองรับต่างชาติมาเที่ยว

“วันนี้ภูเก็ตเดินมาไกลเกินกว่าที่จะถอยหลังได้ รวมถึงวัคซีน 200000 โดส ที่ได้ฉีดให้คนภูเก็ตไปแล้ว จะต้องไม่สูญเสียเปล่า เราจึงจําเป็นต้องเดินหน้าต่อไปด้วยพลังของคนภูเก็ตเอง รวมใจกันอีกครั้งที่ผลักดันให้สิ่งที่เราคิดนั้นเป็นจริงด้วยพวกเราเองให้ได้ ภูเก็ตอยากเห็นการเดินต่อไปข้างหน้าของประเทศไทย และพร้อมอยู่แถวหน้าขับเคลื่อนประเทศไทยบนยุทธศาสตร์ที่วางไว้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม บนทุกแรงกดดันสู่รัฐบาล ภูเก็ตจะไม่สร้างเงื่อนไขใด แต่ขอความเข้าใจและการอนุมัติให้ภูเก็ตจัดการเรื่องวัคซีนด้วยกําลังของเราเองให้ทัน” นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวภูเก็ตกล่าว