ผู้ประกันตนประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 หากเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงตรวจโควิด-19 ฟรี เริ่ม 17 เม.ย.นี้ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ไทย-ญี่ปุ่นดินแดง

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ฟรี

“โดยจะต้องกลุ่มเสี่ยงเท่านั้น” ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คัดกรอง และสามารถทราบผลได้ ภายใน 24-48 ชั่วโมง โดยจะเริ่มในวันเสาร์ที่ 17 เม.ย.นี้ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 1 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย - ญี่ปุ่น) เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ขณะเดียวกัน หากพบว่ารายใดติดเชื้อจะถูกส่งตัวไปยังโรงพยาบาลเครือข่ายในสังกัดสำนักงานประกันสังคม โดยจะได้รับการรักษาฟรี ขณะนี้มีอยู่ 81 แห่ง ที่มีความพร้อม และมีเตียงรองรับกว่า 1,000 เตียง