สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัด Big Cleaning Day ห้องประชุมพระสุริยัน หรือห้องประชุมรัฐสภา ภายหลังจากที่ปิดสมัยการประชุมฯ โดยการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อโควิด-19 และทำความสะอาดภายในห้องประชุมรัฐสภาและบริเวณโดยรอบ

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัด Big Cleaning Day ห้องประชุมพระสุริยัน และบริเวณโดยรอบ ภายหลังจากการปิดสมัยประชุมวิสามัญประจำปี

นำโดยนางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสินี ส้มมี ผู้อำนวยการสำนักการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดประจำรัฐสภา ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณบัลลังก์ของประธานรัฐสภา รองประธานรัฐสภา บริเวณที่นั่งนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะรัฐมนตรี ที่นั่งคณะกรรมาธิการ และบริเวณเก้าอี้ที่นั่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา บริเวณไมโครโฟน และ บริเวณพรมทางเดินในห้องประชุมสุริยัน และบริเวณพื้นที่โดยรอบ


โดยการทำความสะอาด Big Cleaning Day ครั้งนี้ได้นำน้ำยาฉีดฆ่าเชื้อป้องกันโควิด-19 และ แอลกอฮอล์ มาเช็ดทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ห้องประชุมพระสุริยัน นอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดได้ทำการถอดปลอกเก้าอี้ของแต่ละพรรคการเมืองออก เพื่อนำไปซักทำความสะอาด และนำป้ายชื่อของพรรคการเมืองืแต่ละพรรคออกมารวบรวมเพื่อเช็ดทำความสะอาดด้วย
ทั้งนี้มาตรการในการทำความสะอาดบริเวณห้องประชุมพระสุริยัน ทางสำนักประชุม และ สำนักงานอาคารสถานที่


สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ได้ร่วมกันควบคุมมาตรฐานการรักษาความสะอาด อย่างต่อเนื่องโดยมาตรฐานในการทำความสะอาดเป็นไปอย่างเคร่งครัด ซึ่งก่อนเปิดประชุมสภาผู้แทนราษฎร หรือ การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ทางแม่บ้านประจำรัฐสภาจะทำการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดบริเวณห้องประชุมและบริเวณโดยรอบก่อนที่จะเปิดการประชุมทุกครั้ง แล้วเมื่อปิดการประชุมของแต่ละวันทางเจ้าหน้าที่ก็จะร่วมกันทำความสะอาดอีกครั้งเพื่อรักษามาตรฐานของความสะอาดและมาตรฐานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในบริเวณพื้นที่อาคารรัฐสภา และห้องประชุมรัฐสภา


อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากการทำความสะอาดบริเวณห้องประชุมรัฐสภา เจ้าหน้าที่จะทำการปิดห้องประชุมโดยห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้า และจะทำการเปิดห้องประชุมอีกครั้งในการเปิดสมัยประชุมสามัญประจำปีในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้