ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทานและพวงมาลาหลวง ไปวางหน้าหีบศพเจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ ณ เขตทวีวัฒนา

ที่วัดศาลาแดง เขตบางแค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้ากระหม่อมให้ พลอากาศโท ภักดี แสง-ซูโต ผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน และพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ไปวางหน้าหีบศพ นายสมัญญา นิลธง, นายอรรถพล ท้วมทอง และนายสุทัศน์ เปลี่ยนกลัด เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ระงับเหตุเพลิงไหม้ อาคารถล่มในหมู่บ้านกฤษดานคร 31 เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2564

โอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่นายวีรพล ทองศิริ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ด้วย

ส่วนที่วัดนครอินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายจิตรพัฒน์ ไกรฤกษ์ รองอธิบดีกรมราชเลขานุการในพระองค์เชิญน้ำหลวงอาบศพพระราชทาน และพวงมาลาหลวง พวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาสกัลยาณี ไปวางหน้าหีบศพ นายธนภพ ประไพ เจ้าหน้าที่อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยที่เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ในการศพแก่ผู้เสียชีวิตด้วย ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้