ขณะที่ซูเปอร์โพล ชู "บิ๊กตู่-จุรินทร์-เฉลิมชัย" ครองตำแหน่งรัฐมนตรีที่ทำงานได้ใจประชาชน ทั้งเชื่อมั่นเศรษฐกิจในยุคการระบาดโควิด-19 การช่วยเหลือรายได้ และลดผลกระทบ สู้ภัยและฝ่าวิกฤติโควิด

ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ นำเสนอผลสำรวจภาคสนาม เรื่อง "รัฐมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชน" กรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ
โดยถามถึงความเชื่อมั่น ต่อมาตรการประคองเศรษฐกิจคุมโควิดใหม่ ภายใต้การนำของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบว่า ร้อยละ 49.2 เชื่อมั่น ร้อยละ 26.8 ระบุปานกลาง และร้อยละ 24.0 ไม่เชื่อมั่น

ขณะที่บุคคลในคณะรัฐมนตรีต้นปี ได้ใจประชาชนเรื่อง ช่วยเหลือเรื่องรายได้ ลดผล กระทบโควิด-19 พบว่า อันดับแรก หรือร้อยละ 33.2 ได้แก่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รองลงมา อันดับสอง หรือร้อยละ 20.3 ได้แก่ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง การประกันรายได้ ช่วยราคาผลผลิต และเงินเยียวยาเกษตรกร

อันดับสาม หรือร้อยละ 20.2 ได้แก่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลดราคาสินค้า ของกิน ของใช้ ผลกระทบโควิด-19 ตามลำดับ