พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประกาศชัดเจนจะไปลงประชามติรับทั้งร่างรัฐธรรมนูญและคำถามพ่วง

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี วางพานพุ่มถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมเหล่าข้าราชการทหาร เนื่องในวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หรือ จปร. ครบรอบ 129 ปี พร้อมด้วยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ที่เป็นนายทหารศิษย์เก่าโรงเรียนนายร้อย จปร. มาร่วมพิธี

หลังจากเสร็จพิธีวางพานพุ่ม พลเอกประยุทธ์ ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน ถึงเรื่องการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูณ ในวันที่ 7 สิงหาคมนี้ว่า ต้องแยกให้ออกจากหัวหน้าคสช. และนายกรัฐมนตรี ไม่ได้เป็นการชี้นำ

และยืนยันว่าจะไปลงประชามติ ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ซึ่งหากถามว่าเห็นชอบไหม ก็จะลงเห็นชอบทั้งสองอย่าง ไม่ว่าจะเป็น พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และกฎระเบียบต่างๆที่เชื่อมโยง เพื่อทำให้รัฐธรรมนูญนำสู่การปฎิบัติให้ได้

ซึ่งรัฐธรรมนูญ ไว้สำหรับใช้บริหารราชการแผ่นดิน ส่วนกฎหมายลูกเป็นกฎหมายที่มีผลกระทบกับประชาชนโดยรวม จึงต้องมีการดำเนินการให้แล้วเสร็จ โดยรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน

นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ยังกล่าวด้วยว่า แม้มีการเลือกตั้งและมีรัฐบาลใหม่แล้ว ทหารก็ยังคงอยู่ช่วยเหลือประชาชน ทั้งภัยน้ำท่วม-น้ำแล้งและดูแลอยู่เหมือนเดิมไม่ไปไหน