นครศรีธรรมราชพบผู้ป่วยโควิดเพิ่มอีก 1 ราย เป็นรายที่ 4 ของจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช ยืนยันพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ เพิ่ม 1 ราย เป็นรายที่ 4 ของจังหวัด

เพจเฟซบุ๊คสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เผยแพร่ผลตรวจยืนยันผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 รายที่ 4 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช จากผู้ป่วยยืนยันของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งมี timeline มาที่อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 29-31 ธันวาคม 2563

โดยทีมสอบสวนโรคของอำเภอขนอม ได้ดำเนินการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด 106 ราย แยกเป็นมีความเสี่ยงสูง 67 ราย เสี่ยงต่ำ 39 ราย ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ไม่พบเชื้อ 102 ราย รอผล 3 ราย และพบเชื้อ 1 ราย ซึ่งได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 15.30 น.

ผลการสอบสวนโรคเบื้องต้น ผู้ติดเชื้อรายที่ 4 เป็นเพศหญิง อายุ 24 ปี มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ตำบลขนอม อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ติดเชื้อรายนี้ เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จากผู้ป่วยยืนยันของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่มีการเฝ้าระวัง ค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิด

ขณะนี้ ได้นำตัวผู้ติดเชื้อดังกล่าว มาดูแลรักษาที่โรงพยาบาลขนอมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ติดเชื้อไม่มีอาการป่วย ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใด ๆ ส่วนผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว จำนวน 3 ราย ได้ตรวจหาเชื้อ และกักตัวไว้ที่โรงพยาบาลขนอม เพื่อรอผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ส่วนผู้สัมผัสอื่น ๆ จากผู้ป่วยยืนยันรายนี้ ทีมสอบสวนโรคอำเภอขนอม ได้ดำเนินการคัดกรองอย่างเร่งด่วนแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้ป่วยและผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วน timeline ผู้ป่วยจะมีการแจ้งให้ทราบรายละเอียดอีกครั้ง

สำหรับจังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ป่วยโควิด-19 ระลอกใหม่ ยอดสะสม จำนวน 4 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 1 ราย