ครม. รับทราบหลักการปรับปรุงเงื่อนไข "โครงการคนละครึ่ง" เพิ่มเติมร้านค้ากองทุนหมู่บ้าน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบการปรับปรุง รายละเอียดวิธีการโครงการคนละครึ่ง โดยขยายขอบเขตประเภทร้านค้า จากเดิมที่มีเป็นร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป ผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่ใช่นิติบุคคล

โดยในครั้งนี้ขยายร้านค้ากองทุนหมู่บ้านหรือชุมชนเมือง เพื่อช่วยเหลือร้านค้ารายย่อยที่มีความสำคัญต่อวงจรเศรษฐกิจฐานรากมากขึ้น