เตรียมตัวให้พร้อม! กระทรวงการคลัง เปิดโครงการ "คนละครึ่ง" ให้ลงทะเบียนรอบสอง 11 พ.ย.นี้

(6 พ.ย. 2563) กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่ง” รอบ 2 ในวันที่ 11 พฤศจิกายนนี้ (11/11) ระหว่างเวลา 06.00 น. – 23.00 น. ผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com จนกว่าจะครบจำนวน ซึ่งจำนวนสิทธิที่เปิดให้ลงทะเบียนครั้งนี้ เป็นการตัดยอดคนที่ไม่ใช้สิทธิภายใน 14 วัน ตามเงื่อนไขของโครงการ โดยได้เริ่มตัดสิทธิตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป เบื้องต้นมีจำนวน 1,967,046 สิทธิ และจะรวบรวมยอดที่ถูกตัดสิทธิเพิ่มในแต่ละวันมาเปิดให้ลงทะเบียนใหม่

สำหรับร้านค้าสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ทุกวัน ไม่จำกัดจำนวนร้าน
โดยลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www. คนละครึ่ง .com ตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. หรือ สาขาธนาคารกรุงไทยใกล้บ้าน

ทั้งนี้ ข้อมูลล่าสุด ณ 6 พ.ย.63 เวลา 12.00 น. มีร้านค้าร่วมโครงการแล้วกว่า 5.23 แสนร้านค้า ผู้ใช้สิทธิจำนวน 7,161,488 คน โดยมียอดใช้จ่ายสะสม 7,629 ล้านบาท ยอดใช้จ่ายเฉลี่ย 216 บาทต่อครั้ง จังหวัดที่มีการใช้จ่ายสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก คือ กรุงเทพมหานคร สงขลา นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี และเชียงใหม่