ในหลวง-พระราชินี เสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินต้น วัดหนองป่าพง รับสั่ง ‘ขอให้มีความรักกันในประเทศไทย’

วานนี้ (27 ต.ค.63) เมื่อเวลา 17.49 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ที่วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่น 

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นแท่นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารเกียรติยศ จากนั้น ประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จฯ ออกจากท่าอากาศยานทหารกองบิน 21 ไปยังวัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อเสด็จฯ ถึงวัดหนองป่าพง เสด็จฯ ไปยังอุโบสถวัด ทรงรับผ้าไตรจากเจ้าพนักงานศุภรัตทรงวางผ้าไตรเหนือพานแว่นฟ้า ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาสน์สงฆ์ใกล้เจ้าอาวาสทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระประธานอุโบสถ ทรงกราบ ทรงหยิบผ้าห่มสำหรับพระประธานที่วางอยู่บนหลังผ้าไตร ทรงหยิบผ้าไตรที่พานแว่นฟ้าพาดระหว่างพระกร แล้วประนมพระหัตถ์ ผินพระพักตร์สู่พระประธาน ทรงว่า "นะโม ตัสสะ" 3 หน แล้วผินพระพักตร์สู่ที่ชุมนุมสงฆ์ กล่าวคำถวายผ้าพระกฐินแด่พระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาครบไตรมาส ทรงประเคนผ้าไตรและเทียนปาฏิโมกข์แด่พระสงฆ์รูปที่ 2 และเสด็จฯ ไปถวายเครื่องบริวารพระกฐินแด่พระสงฆ์ผู้ครองผ้าพระกฐิน เสร็จแล้ว ทรงหลั่งทักษิโณทก (พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก) และทรงสนทนาธรรมกับ พระราชภาวนาวิกรม เจ้าอาวาสวัดหนองป่าพง และเสด็จออกจากอุโบสถ 

ต่อมาประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังพระเจดีย์พระโพธิญาณเถร ซึ่งมีลักษณะเป็นองค์เจดีย์รูปทรงระฆังคว่ำ ส่วนบนตั้งขึ้นที่สูงขึ้นสู่อากาศในรูปลักษณ์คล้ายพระธาตุพนม เป็น เจดีย์สีทองเหลืองอร่ามขนาดใหญ่ที่ด้านในจะมี "อัฐิธาตุของหลวงปู่ชา" พระภิกษุสงฆ์ ศิษยานุศิษย์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) จากทั่วโลก จำนวน 500 รูป เจริญชัยมงคลคาถา 

พระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงวางพวงมาลัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะรูปเหมือน และพระอัฐิธาตุพระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายพระสงฆ์ 5 รูป ทรงสนทนาธรรมกับพระสงฆ์เถร 

จากนั้น ประทับรถไฟฟ้าพระที่นั่ง ไปยังพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) หรือพิพิธภัณฑ์วัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ในวัดหนองป่าพง เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และพระนามาภิไธย ในสมุดเยี่ยม และทอดพระเนตรภายในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งพิพิธภัณฑ์พระโพธิญาณเถร(หลวงปู่ชา สุภัทโท) เป็นอาคารสามชั้นทรงไทยประยุกต์ที่ผนังพิพิธภัณฑ์มีภาพนูนต่ำที่ทำจากกระเบื้องดินเผา แสดงเรื่องราวชีวิตของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) ด้านหน้าอาคารเป็นที่ประดิษฐานของ พระศรีอริยทศพลญาณ ประธานพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปยืนปางลีลา ภายในพิพิธภัณฑ์ได้จัดแสดงประวัติและผลงานของพระโพธิญาณเถร และวัดหนองป่าพง เช่น หุ่นขี้ผึ้งพระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) เครื่องอัฐบริขารต่าง ๆ เครื่องประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลศพ 

นอกจากนั้น ยังเป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุ และสิ่งของต่าง ๆ ที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตคนอีสาน ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปั้นดินเผา เครื่องหัตถกรรม เครื่องใช้ในงานทอผ้า โครงกระดูกเพื่อให้พิจารณาสังขาร ไม้กลายเป็นหิน ผ้าโบราณ เหรียญและเงินโบราณ เงินตราสกุลต่าง ๆ เครื่องใช้โลหะ เครื่องทองเหลือง เครื่องปั้นดินเผา เป็นต้น 

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงปลูกต้นรวงผึ้ง ที่บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์ จำนวน 2 ต้น โดยการเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินต้น ณ วัดหนองป่าพง ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกของภาคอีสาน นับเป็นหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์เมืองอุบลราชธานี และแผ่นดินที่ราบสูงภาคอีสาน ที่พระเจ้าแผ่นดินเสด็จพระราชดำเนินไปถวายผ้าพระกฐิน ณ วัดที่มิใช่วัดหลวง 

ทั้งนี้มีประชาชนสวมเสื้อเหลือง และผู้มาปฏิบัติธรรม รอเฝ้าฯ รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี อย่างเนืองแน่น โดยมาจับจองพื้นที่ภายในบริเวณวัดและภายนอกวัดจำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีประชาชนมาเฝ้าฯ รับเสด็จตามเส้นทางเสด็จฯ จากท่าอากาศยานทหารกองบิน 21ไปยังวัดหนองป่าพง อาทิ บริเวณหน้ากองบิน 21 ถึงสี่แยกโตโยต้า หน้าศูนย์โอทอป, บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซา, สวนสาธารณะห้วยม่วง อาคารพาณิชย์, แยกหนองตาโผ่น อย่างเนืองแน่น 

การนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงแย้มพระสรวลและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับพสกนิกรอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองตลอดเส้นทาง ทั้งยังมีพระบรมราชานุญาตให้จับพระหัตถ์ได้ ตลอดจนทรงพระดำเนินบนผืนผ้าที่พสกนิกรผู้เฝ้าฯ รับเสด็จ นำมาปูไว้ 

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีรับสั่งกับประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จ ว่า “ขอให้มีความรักกันในประเทศไทย” และรับสั่งกับประชาชนอีกคนหนึ่งว่า “ขอบใจมาก” ยังความปลาบปลื้มปีติมาสู่พสกนิกรเป็นล้นพ้น ทั้งนี้ พสกนิกรที่มาเฝ้าฯ รับเสด็จต่างพร้อมใจกันเปล่งเสียง “ทรงพระเจริญ ในหลวงสู้ๆ และคนไทยรักพระองค์” ดังกึกก้องไปทั้งบริเวณ นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรให้แก่สมาชิกโครงการส่งเสริมศิลปะชีพฯ ความว่า “ขอให้มี สุขภาพแข็งแรงมีกำลังใจมีความเข้มแข็งมีความสุขในการทำงานเพื่อมวลชนและประเทศชาติ”