ผู้ว่ากทม.สั่งทุกเขตเตรียมรับมือฝน 7-9 ต.ค. คาดฝนถล่มกรุงถึง 100 ม.ม. สั่ง ลดระดับน้ำคลองแสนแสบ-คลองหลัก ลดปัญหาน้ำท่วม

พลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมศูนย์ป้องกันน้ำท่วมหลัง กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนว่า ช่วงวันที่ 7-9 ตุลาคม บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนตกหนักถึงหนักมาก โดยเฉพาะในวันนี้จะมีฝนตกปริมาณร้อยละ 80

โดยพลตำรวจเอกอัศวินเปิดเผยว่าคาดว่าในพื้นที่กทม.จะมีฝนตก ประมาณ 100 มิลลิเมตร (มม.) จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งสำนักการระบายน้ำสำนักการโยธา สำนักเทศกิจ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองโรงงานช่างกล สำนักการคลัง และสำนักงานเขต 50 เขต บูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ โดยสำนักการระบายน้ำจะจัดเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงน้ำท่วม สำรวจและติดตั้งเครื่องสูบน้ำ และเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติม ลดระดับน้ำในคลอง แก้มลิง บ่อสูบน้ำ เพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝน รวมถึงจะรายงานสถานการณ์ฝน สภาพอากาศจากศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้ยังสั่งการให้ลดระดับน้ำในคลองสายหลัก ให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์ดังกล่าว จึงอาจจะทำให้เกิดผลกระทบต่อการเดินเรือโดยสาร เช่น คลองแสนแสบ

ด้านนายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า ปัญหาและอุปสรรคที่พบ ส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างพื้นที่สาธารณะกับพื้นที่เอกชน ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง กทม.จึงจัดกำลังเจ้าหน้าที่ เตรียมความพร้อมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ รวมทั้งเตรียมเครื่องสูบน้ำชนิดเคลื่อนที่ พร้อมให้การสนับสนุนในกรณีที่มีการร้องขอด้วยเหตุจำเป็นหรือเครื่องมือของหน่วยงานต่างๆ ไม่เพียงพอ รวมถึงให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือและและอำนวยความสะดวกประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

นอกจากนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประสานหน่วยงานที่กำลังมีการก่อสร้าง เช่น กรมทางหลวง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ผู้รับผิดชอบและผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทั้ง 6 สาย ให้สำรวจและล้างทำความสะอาด กำจัดสิ่งอุดตันท่อระบายน้ำหรือกีดขวางทางน้ำ ให้สามารถระบายน้ำฝนลงสู่คลองในพื้นที่ได้อย่างคล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อลดปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน