รัฐบาลเล็งแจกเงินอีกคนละ 3,000 ผ่านแอปฯ "เป๋าตัง" 15 ล้านคน เน้นใช้จ่ายกับผู้ประกอบการรายย่อย คาดมีเงินหมุนเวียน 9 หมื่นล้าน

(2 ก.ย. 2563) นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือสภาพัฒน์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบศ. เห็นชอบหลักการการกระตุ้นการใช้จ่ายรอบใหม่ เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพประชาชน และให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในทุกพื้นที่ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม อุปโภคบริโภคเป็นหลัก ยกเว้นแอลกอฮอล์ บุหรี่ โดยจะเน้นไปที่ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 15 ล้านคน คาดว่าจะใช้งบประมาณจำนวน 45,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่รับสิทธิ์ต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" และซื้อของกับผู้ประกอบการรายย่อยจริง ๆ ไม่เกินคนละ 3,000 บาท และจำกัดวงเงินต่อวันไม่เกิน 100 - 250 บาท โดยมีเงื่อนไขที่รัฐสนับสนุนให้นั้นไม่เกินร้อยละ 50 จากจำนวนสินค้าที่ซื้อในรอบนั้น ๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานกับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยจริง ๆ สำหรับมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียน 90,000 ล้านบาท โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเงินการคลัง จะไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไป