สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล แถลงจุดยืน หากยกเลิกประกาศเรียงช่องจะเกิดความเสียหายมหาศาล ซึ่งอาจจะเกิดการฟ้องร้องต่อ กสทช.

สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) ประชุมหารือกันถึงการแก้ไขปัญหาการเรียงช่อง ซึ่งนายสุภาพ คลี่ขจาย นายกสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) นำทีมผู้บริหารช่องทีวีดิจิทัลแถลงจุดยืน โดยระบุว่า ข้อเสนอยกช่อง 1-10 ให้โครงข่ายทีวีดาวเทียมกับเคเบิลทีวีไปบริหารจัดการอิสระ แล้วคงหมายเลขเดิมของทีวีดิจิทัล คือ 11-36 ตามเดิม
ซึ่งยังไม่มีข้อยุติในการเจรจา เนื่องจากต่างฝ่ายต่างอ้างความเสียหายของตนเอง และท่าทีของ กสทช.ก็ยังไม่สามารถหาแนวทางข้อสรุปได้ตามที่สัญญา

วันนี้จึงประกาศจุดยืนและแนวทางการต่อสู้ในฐานะที่เป็นผู้ได้รับผลกระทบ โดยทีวีดิจิทัล เป็นสื่อหลักเพื่อประโยชน์สาธารณะ เมื่อการประกาศ Must Carry กับประกาศ "เรียงช่อง" ไม่เป็นไปตามแผน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทีวีดิจิทัลจะได้รับการ "ชดเชย" และ "ทดแทน" หากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศ "เรียงช่อง" ปี 2558 ไม่ว่ารูปแบบใดๆ ย่อมเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้ หากท่าทีของ กสทช.ยังไม่มีความชัดเจนในเรื่องนี้ สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล อาจต้องทำหนังสือเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรี และย้ำว่าหากมีการเปลี่ยนแปลงประกาศเรียงช่องปี 2558 จะเกิดความเสียหายต่ออุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลอย่างมหาศาล รวมถึงอาจเป็นเหตุให้ต้องยื่นฟ้อง กสทช.ต่อศาลปกครองอีกครั้งด้วย

ทีวีดิจิตอล ยัน! เลิก "เรียงช่อง" เสียหายมหาศาล จ่อฟ้อง กสทช.