กรมการขนส่งทางบก ยืนยัน ไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพและไม่เรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพมาทดสอบสมรรถนะ หรือ ทดสอบขับรถใหม่ตามที่โซเชียลแชร์กัน

โซเชียลแชร์ข้อมูลว่ากรมขนส่งทางบก มีแนวคิดที่จะให้ผู้ที่ถือใบขับขี่ตลอดชีพมาทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายใหม่ เพราะผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีทั้งคนที่เห็นด้วย และไม่เห็นด้วย

ล่าสุด นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ออกเอกสารชี้แจง ว่า กรมการขนส่งทางบกยืนยันจะไม่ยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพและไม่เรียกผู้มีใบอนุญาตขับรถตลอดชีพทั้งหมด มาทดสอบสมรรถภาพร่างกายใหม่ หรือ ทดสอบขับรถใหม่ ตามที่แชร์กันในขณะนี้

แต่จะศึกษาว่าจะทำอย่างไรที่คัดกรองผู้ที่ร่างกายเสื่อมสมรรถภาพหรือมีสภาวะโรคที่แพทย์วินิจฉัยแล้วเห็นว่า มีผลต่อประสิทธิภาพการขับขี่อย่างปลอดภัย เช่น "โรคทางสมอง" "โรคปัญหาการมองเห็นที่รักษาไม่หาย" เป็นต้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน

ซึ่งต้องหารือร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และแพทยสภา และพิจารณาข้อกฎหมายประกอบอย่างรอบคอบเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิผู้ถือใบอนุญาตขับรถตลอดชีพ ดังนั้น ที่มีการแชร์ว่าจะยึดคืนใบอนุญาตขับรถตลอดชีพที่ออกให้แล้ว หรือ ให้เข้ามาทดสอบสมรรถภาพของร่างกายใหม่ หรือ ทดสอบขับใหม่ ไม่เป็นความจริง

ขนส่งทางบกยันไม่ยึดคืนไม่เรียกสอบใหม่ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพ