พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี พร้อมภริยา  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี…เราสร้างไปด้วยกัน” พร้อม เยี่ยมชมกิจกรรมโซนอาหารบริการประชาชน  โดยนายกรัฐมนตรี และภริยา โชว์ ฝีมือทำผัดกระเพราไก่  นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ทำผัดกระเพราไส้กรอก และนายไสลเกษ วัฒนพันธุ์ ประธานศาลฎีกา ทำผัดไทยเพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชน  โดยนายกรัฐมนตรี  ได้ชิมทั้งสามกระทะ พร้อมบอกว่า อร่อยเท่ากันทุกกระทะ ก่อนนำไปแจกจ่ายกับประชาชน  

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการจัดการภายในชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอาชีพ ด้านสุขภาพและอนามัย ในรูปแบบการจัดนิทรรศการด้วย