เลขาฯ สมช. หารือคลายล็อกระยะ 4 ผ่อนปรน 12 กิจกรรมโซนสีแดง สนามมวย สถานบันเทิง มีลุ้นกลับมาเปิด

(10 มิ.ย. 2563) พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการลดการบังคับใช้มาตรการในการป้องกันยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด-19 ในวันนี้ จะนำทั้ง 12 กิจการและกิจกรรม ซึ่งอยู่ในโซนสีแดงเข้าสู่การพิจารณาคลายล็อกระยะที่ 4 ซึ่งทุกกิจกรรมและกิจการ เช่นสนามมวย สถานบันเทิง ต่างมีความเป็นไปได้ทั้งหมดที่จะได้รับการผ่อนคลาย

อย่างไรก็ตาม ขึ้นอยู่กับความพร้อมของทุกกิจกรรมและกิจการ ขณะเดียวกันจะนำทุกข้อเสนอของทุกกิจกรรมและกิจการมาพิจารณาผ่อนคลายด้วย ซึ่งหากวันนี้หากพิจารณาเสร็จสิ้น ก็จะนำเข้าสู่การประชุมของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ทั้งชุดเล็กและชุดใหญ่เพื่อหารือพิจารณาด้วยเช่นกัน

ขณะที่การปิดสนามบินนั้น ระยะเวลาการปิดให้บริการจะครอบคลุมไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ ซึ่งจะมีการพิจารณาในภายหลัง เช่นเดียวการคงอยู่หรือต่ออายุ พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส ยังมีเวลาอยู่ ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือกันในสัปดาห์ถัดไป