หากใบขับขี่หมดอายุ แล้วจะต้องดำเนินการเรื่องใบขับขี่ที่กรมขนส่งทางบก ตอนนี้ก็ได้มีการประกาศเลื่อนการให้บริการด้านใบขับขี่ออกไปก่อน จนกว่าจะยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน

โดยกรมการขนส่งทางบก ได้เลื่อนการให้บริการด้าน ใบขับขี่ทุกประเภท ทั่วประเทศ ออกไปก่อน ทั้งที่จองคิวไว้แล้วและยังไม่ได้จองด้วย

สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 จนถึงวันที่มีประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือ มีประกาศเป็นอย่างอื่น ทางกรมการขนส่งทางบก ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกันภัย หรือ คปภ. ไปเรียบร้อยแล้ว โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมาย และให้ถือว่าใบอนุญาตขับรถที่สิ้นอายุ ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2563 ยังใช้ขับรถได้ในช่วงที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน

ส่วนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกันภัย ได้ยืนยันข้อมูลกรณีผู้ขับขี่รถที่มีใบอนุญาตขับรถตรงตามประเภท แม้จะสิ้นอายุแล้ว เมื่อเกิดอุบัติขึ้นระหว่างระยะเวลาการเอาประกันภัย กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ยังคงให้ความคุ้มครองครบถ้วน แต่หากหลังจากยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินแล้ว คนที่จองคิวไว้จะได้รับสิทธิดำเนินการตามลำดับ

รู้ทันโควิด...ขนส่งเลื่อนเปิดบริการด้านใบขับขี่ป้องกันโควิด-19