ตอนนี้หลายคนก็กลับไปทำงานที่กันแล้ว การเดินทางไปทำงานจึงต้องระมัดระวังให้มากๆ เราจะไปทำงานอย่างไร เพื่อให้ปลอดภัยจากโควิด-19 เรามาดูกัน

หากเป็นไปได้ควรเตรียมอาหารและน้ำดื่มไปจากบ้าน สวมหน้ากากผ้าหรือห้าอนามัย เมื่อใช้รถสาธารณะ พยายามเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1-2 เมตร หลีกเลี่ยงการสัมผัสวัสดุใดๆ ที่เดินผ่าน เช่น ราวบันได ราวจับ บนรถโดยสารสาธารณะหรือรถไฟฟ้า //หากมีการสัมผัสให้ใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือทันที ล้างมือด้วยน้ำกับสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทันทีเมื่อถึงที่ทำงาน ทำความสะอาดโต๊ะและอุปกรณ์ทำงาน ด้วยน้ำผสมสบู่ หรือผงซักฟอก หรือน้ำยาฆ่าเชื้อทั่วไป สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน ในระหว่างวันหมั่นล้ามืออย่างถูกต้องบ่อยๆ รับประทานอาหารแยกที่โต๊ะตัวเอง ไม่นั่งรวมกลุ่ม หากใช้รถส่วนตัวให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนขับรถ เช็ดทำความสะอาดลูกบิดประตูหรือวัสดุ ที่สัมผัสตอนเข้าบ้าน ล้างมือและอาบน้ำทันที โดยไม่สัมผัส คนอื่นๆ ในบ้าน หากทำได้อย่างนี้ แม้จะไปทำงานก็ปลอดภัยจากโควิด -19 แน่นอน 

รู้ทันโควิด...ไปทำงานปลอดภัย ไร้โควิด-19