มีการผ่อนปรนให้สนามกอล์ฟ เปิดบริการได้แล้ว จะมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ยังไง มีคำแนะนำมาฝากครับ

นักกีฬาและคนที่ทำงานในสนามกอล์ฟ มีไม่น้อย จึงต้องระวังไม่ให้มีการแพร่เชื้อนะครับ  

กรมอนามัย ได้แนะนำข้อปฏิบัติไว้ 3 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 เจ้าของกิจการ ต้องจัดให้มีการวัดอุณหภูมิพนักงานทุกคน หากพนักงานเจ็บป่วย เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อให้หยุดงานและพบแพทย์

-จัดหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยสำหรับพนักงานทุกคนอย่างเพียงพอ พนักงานต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์

-จำกัดจำนวนผู้รับบริการให้เหมาะสม ไม่มากเกินไป ใช้ระบบนัดจองคิวใช้บริการและควบคุมเวลาใช้บริการ

-จุดลงทะเบียนและจ่ายค่าบริการ จะต้องมีช่องเข้า-ออก ห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร

-พนักงานในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องอาบน้ำ ห้องส้วม ต้องสวมหน้ากากผ้า ใส่ถุงมือ และรองเท้าขณะปฏิบัติงาน

ส่วนที่ 2 การดูแลสถานที่ให้บริการลูกค้า

ต้องมีจุดล้างมือที่สะอาดเพียงพอ ให้ทำความสะอาดชุดอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการและเพิ่มความถี่ทำความสะอาดจุดที่สัมผัสร่วมด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุก 2 ชั่วโมง ในห้องที่มีเครื่องปรับอากาศจะต้องมีการฟอกอากาศที่มีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 3 ผู้ใช้บริการ ต้องผ่านการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิย หากมีไข้สูงกว่า 37.5 องศา หรือ มีไข้ ไอ จาม หรือเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือมาจากพื้นที่เสี่ยง ต้องใส่หน้ากากอนามัยและสังเกตอาการใกล้ชิด หากไม่ดีขึ้นให้ไปพบแพทย์

รู้ทันโควิด... สนามกอล์ฟป้องกัน COVID-19